• Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp, các hệ vi sinh vật trong đồ hộp, quy trình sản xuất đồ hộp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p vlute 27/11/2018 16 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản, cách bảo quản rau quả, hệ vi sinh vật hại nông sản, quá trình dinh dưỡng và tăng trưởng của nấm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   46 p vlute 27/11/2018 16 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Lên men sữa chua

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Lên men sữa chua

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lên men sữa chua, công nghệ sản xuất sữa lên men yaourt, vi sinh vật trong sản xuất yaourt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   49 p vlute 27/11/2018 20 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung bài giảng cung cấp nguồn nguyên liệu chính để sản xuất hóa chất nói chung và các hợp chất vô cơ nói riêng. Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ quan trọng như các hợp chất của S, P, N2 , NaOH-Cl2.

   7 p vlute 27/11/2018 9 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 trình bày về "Công nghệ hóa học và sự phát triển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về công nghệ hóa học, xu thế phát triển của công nghiệp hóa học, nguyên liệu cho công nghiệp hóa học, nguyên lý chung về thiết bị.

   13 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Nguyên liệu chứa photpho, tính chất và ứng dụng của P và H3PO4, sản xuất photpho, sản xuất axit photphoric. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vlute 27/11/2018 9 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Sản xuất các hợp chất của nitơ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kỹ thuật tổng hợp NH3, Sản xuất axit nitric. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   67 p vlute 27/11/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Sản xuất axit sunfuric", cụ thể như: Những khái niệm chung về axit sunfuric và ứng dụng, nguyên liệu sản xuất axit sunfuric, quá trình công nghệ sản xuất axit sunfuric,...

   50 p vlute 27/11/2018 8 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ứng dụng của NaOH và clo, chuẩn bị nguyên liệu điện phân, các phương pháp điện phân sản xuất NaOH – Cl2, nguyên lý chung của quá trình điện cực, màng và chế độ dòng chảy qua màng, tinh chế nước muối nghèo,...

   41 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những khái niệm và định luật cơ sở, khái niệm về nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học,...

   59 p vlute 27/11/2018 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 5 trình bày về "Dung dịch". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm dung dịch, dung dịch chất tan không điện ly, dung dịch điện ly,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   39 p vlute 27/11/2018 8 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết giữa các phân tử,...

   89 p vlute 27/11/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook