• Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song, phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích JACOBI cơ cấu chấp hành song song,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   222 p vlute 25/12/2020 30 1

 • Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 2

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot" trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học và phân tích độ cứng vững, cơ cấu cổ tay, cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai, động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp, động lực học cơ cấu chấp hành song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p vlute 25/12/2020 21 0

 • Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1 gồm 5 chương với các nội dung cấu tạo của kim loại và hợp kim; biến dạng dẻo và cơ tính; ăn mòn và bảo vệ vật liệu; nhiệt luyện thép; các phương pháp hóa bề mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p vlute 25/12/2020 16 0

 • Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung các loại gang; khái niệm chung về thép; thép kết cấu; thép dụng cụ; kim loại và hợp kim màu; các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vlute 25/12/2020 16 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu đã giwios thiệu tổng quan về môn học, các khái niệm cơ bản, mục đích điều khiển, cấu trúc cơ bản một hệ thống điều khiển quá trình, các chức năng điều khiển quá trình, các nhiệm vụ phát triển hệ thống, mô tả chức năng hệ thống.

   51 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Nỗi tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày các kiến thức về mô hình hóa thực nghiệm và các ví dụ ứng dụng kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày khái quát về mô tả quá trình, các dạng mô hình toán học, mô hình hóa lý thuyết, mô hình hóa thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống" gồm 3 phần trình bày các kiến thức: Thiết bị đo quá trình, thiết bị chấp hành và van điều khiển, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều khiển truyền thẳng, điều khiển phản hồi, điều khiển cascade, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn, điều khiển phân vùng.

   59 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Nội dung bài giảng gồm 4 phần trình bày những vấn đề cơ bản về chỉnh định bộ điều khiển PID, các phương pháp dựa trên đặc tính, các phương pháp dựa trên mô hình mẫu, bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu hình chuẩn của hệ điều khiển phản hồi, chuẩn hóa mô hình, phát biểu bài toán chuẩn, đánh giá chất lượng trên miền thời gian, đánh giá chất lượng trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến" trình bày vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiển, lựa chọn các biến quá trình, phép phân tích giá trị suy biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vlute 25/12/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số