• Giáo trình Đồ án chi tiết máy (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy (Tập 1): Phần 1

  Đây là cuốn tài liệu được biên soạn, có sự tham khảo tài liệu của các nước công nghiệp phát triển của Việt Nam, cho nên nội dung tương đối sát với từng đầu đề Đồ án chi tiết máy trong số gần 30 đầu đề tiêu biểu và đặc trưng của môn học Đồ án chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   146 p vlute 28/09/2020 8 0

 • Giáo trình Đồ án chi tiết máy (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy phần 2 trình bày 2 nội dung cơ bản đó là: Tính toán thiết kế các chi tiết, các bộ phận còn lại trong đồ án; phần phụ lục. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên học tập và tham khảo cho các môn học như Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Đồ án nguyên lý máy,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi...

   197 p vlute 28/09/2020 4 0

 • Giáo trình Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời (Tập 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   85 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Giáo trình Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học - Cơ học vật liệu rời" cung cấp cho người học các kiến thức: Đập nghiền vật liệu, trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   149 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phương trình vi phân đường đàn hồi, phương pháp tích phân, phương pháp độc lập tác dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   82 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản" giới thiệu một số hệ thống đơn vị trong môn học, các chứ cái Hy-Lạp, đối tượng của sức bền vật liệu, phân loại vật thể thực,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kéo - nén đúng tâm, biểu đồ lực dọc, quy ước vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   77 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 1.2: Ứng suất - Biến dạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngoại lực, Liên kết – Phản lực liên kết, xác định phản lực liên kết, nội lực, nội lực trường hợp đồng phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng hình học của mặt cắt, diện tích của hình phẳng, trọng tâm của hình phẳng, Mômen tĩnh của hình phẳng thông qua trọng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   87 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập" cung cấp cho người học một số ví dụ thanh chịu xoắn, khái niệm chung, biểu đồ mômen xoắn, ứng suất trên mặt cắt ngang, biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nội lực và biểu đồ nội lực, uốn thuần túy phẳng, uốn ngang phẳng, phân loại uốn phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   85 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Ebook Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Ebook Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Mục đích của cuốn sách là hỗ trợ bạn đọc thực hiện các công việc hàng ngày, cập nhật các thông tin và thiết bị mới nhất trong lĩnh vực hàn. Các công thức tính toán được giản lược tối đa để giúp bạn đọc dễ sử dụng, chỉ cần thực hiện vài đo đạc đơn giản và các phép tính thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi...

   123 p vlute 31/08/2020 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số