• Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các chỉ tiêu vật lý cơ bản, gạch ngói đất sét nung, vôi canxi, xi măng pooclăng, cốt liệu cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vlute 29/08/2019 20 0

 • Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng, bi tum dầu mỏ, vật liệu gỗ xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vlute 29/08/2019 16 0

 • Ebook Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh: Phần 1

  Ebook Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp năng lượng nghiên cứu các quá trình nhiệt-lạnh, Exergy - Lý thuyết và sự phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vlute 29/08/2019 7 0

 • Ebook Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh: Phần 2

  Ebook Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp năng lượng - Exergy nghiên cứu các thiết bị và hệ thống năng lượng nhiệt, tự động hóa tính toán và quản lý vận hành các hệ thống nhiệt - lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vlute 29/08/2019 8 0

 • Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng gồm có những nội dung chính: Dòng chảy đều trong kênh hở, dòng ổn định không đều biến đổi dần trong kênh hở, nước nhảy, dòng chảy qua công trình, nối tiếp và tiêu năng, dòng thấm qua công trình đất, dòng không ổn định trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05) - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dực trọc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

  Chương 1 - Đại cương về kết cấu thép. Nội dung chương 1 gồm có: Giới thiệu chung về kết cấu thép, nguyên lý thiết kế theo 22 TCN 272-05, vật liệu thép xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

  Chương 2 - Liên kết trong kết cấu thép gồm có những nội dung cụ thể sau: Đại cương về liên kết trong kết cấu thép, liên kết bu lông, liên kết hàn, Tính toán liên kết phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p vlute 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

  Chương 4 - Dầm thép tiết diện chữ I. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, mômen chảy và mômen dẻo, mất ổn định cục bộ, mất ổn định tổng thể, sức kháng uốn, sức kháng cắt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p vlute 28/08/2019 8 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 1: Khái niệm về nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 1: Khái niệm về nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 1 trình bày những khái niệm về nền móng. Nội dung chương này gồm có: Nền, móng là gì? Có bao nhiêu loại nền, móng? Thiết kế nền móng có khó và có quan trọng hay không? Các vấn đề cơ bản của nền móng là gì? Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 3: Móng nông

  Bài giảng Nền móng - Chương 3: Móng nông

  Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức về móng nông. Qua chương này, người học có thể biết được: Móng nông là gì? Có bao nhiêu loại móng nông? Các yếu tố nào phải xác định khi thiết kế móng nông? Cách tính toán các yếu tố đó? Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p vlute 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 2: Các cơ sở thiết kế nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 2: Các cơ sở thiết kế nền móng

  Chương 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Thiết kế nền móng phải thoả mãn các yêu cầu nào? Các thông số cần thiết cho việc thiết kế nền móng? Trình tự để thiết kế nền móng? Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vlute 28/08/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook