• Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Chương 4 phân tích các mạch khuếch đại. Chương này trình bày những nội dung chính như: Mạch khuếch đại căn bản, mạch khuếch đại CE, mạch khuếch đại CB, mạch khuếch đại CC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 31/05/2019 25 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Cấu tạo của Transistor, nguyên lý hoạt động, đặc tính Transistor, cách phân cực Transistor, phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng áp, phân tích tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vlute 31/05/2019 22 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Chương 5 - Transistor Hiệu ứng trường FET. Chương này trình bày những nội dung chính: Cấu tạo, đặc tính JFET; phân cực JFET; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn.

   24 p vlute 31/05/2019 17 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 6, 7 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 6, 7 - Trương Văn Cương

  Chương 6, 7 - Mạch khuếch đại thuật toán Op-Amp. Chương này trình bày những nội dung: Cấu tạo và đặc tính của Op-Amp, các chế độ hoạt động của Op-Amp, các thông số cơ bản của Op-Amp, mạch hồi tiếp âm, mạch khuếch đại thuật toán sử dụng hồi tiếp âm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vlute 31/05/2019 19 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

  Chương này có thể giúp người học: Hiểu và vận dụng được mạch so sánh sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch cộng/trừ sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch vi phân/tích phân sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 31/05/2019 22 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Mạch lọc, khái niệm và phân loại mạch lọc, đáp ứng tần số của mạch lọc, mạch lọc thụ động sử dụng RC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   13 p vlute 31/05/2019 21 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Nội dung chương 9 trang bị cho người học: Hiểu và vận dụng được mạch đa hài, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo sóng sin sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo xung sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 31/05/2019 13 0

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Khái niệm mạch lọc tích cực, Mạch lọc tích cực thông thấp, mạch lọc tích cực thông cao, mạch lọc tích cực thông dải, mạch lọc tích cực triệt thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 31/05/2019 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 - Trịnh Lê Huy

  Chương 2 sẽ giới thiệu: Cách phân tích một bài toán xác lập; cách vận dụng các định luật Ohm, Kirchhoff vào bài toán xác lập; cách sử dụng đồ thị vector để giải bài toán xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p vlute 31/05/2019 25 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 1 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 1 - Trịnh Lê Huy

  Chương 1 trình bày những nội dung chính: Tổng quan về môn học, mục tiêu và nội dung của môn học, kế hoạch giảng dạy, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch cơ bản, các định luật cơ bản, các phép biến đổi tương đương đơn giản, phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản.

   29 p vlute 31/05/2019 38 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Chương này giúp người học nắm được: Khái niệm và phân loại mạng hai cửa, phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa, cách ghép nối các mạng hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p vlute 31/05/2019 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Chương 3 trình bày những nội dung chính sau: Cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng nhánh, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp thế nút, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng mắt lưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vlute 31/05/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook