• Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 8 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 8 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 8: Thiết bị trao đổi nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Truyền nhiệt phức tạp, thiết bị trao đổi nhiệt, phương pháp tính toán thiết bị trao đổi nhiệt loại vách ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p vlute 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định một chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua vách phẳng, dẫn nhiệt qua vách trụ, dẫn nhiệt qua vách cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p vlute 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 5 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 5 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 5: Toả nhiệt đối lưu tự nhiên. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng, toả nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p vlute 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 6 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 6 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 6: Toả nhiệt đối lưu cưỡng bức (Dòng một pha). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy trong ống, trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy bên ngoài ống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p vlute 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3 (tt): Dẫn nhiệt qua thanh – cánh. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua thanh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện thay đổi, dẫn nhiệt qua cánh tròn, phương pháp tính hiệu suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   33 p vlute 24/03/2021 5 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 1: Tổng quan về truyền nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan truyền nhiệt, tổng quan dẫn nhiệt, tổng quan đối lưu, tổng quan bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p vlute 24/03/2021 12 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 4: Tổng quan về toả nhiệt đối lưu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về đối lưu, những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến α, phương trình vi phân trao đổi nhiệt đối lưu, đồng dạng và các số không thứ nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p vlute 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 7 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 7 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 7: Bức xạ nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt, các định luật cơ bản về bức xa nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai tấm phẳng đặt song song, trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc nhau. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/03/2021 7 0

 • Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Cơ sở viễn thông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tin tức và hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p vlute 25/02/2021 25 0

 • Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở viễn thông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p vlute 25/02/2021 22 0

 • Ebook Hướng dẫn làm bài tập Mạch điện tử tương tự: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn làm bài tập Mạch điện tử tương tự: Phần 1

  Cuốn sách "Tuyển tập bài tập Mạch điện tử tương tự" được biên soạn nhằm giúp ích sinh viên trong việc học tập môn học Mạch điện tử cũng như nhiều mô học khác liên quan đến việc giải tích, tính toán các mạch điện tử rời rạc và tích hợp. Sách gồm có 2 phần, phần bài tập và phần bài giải. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   107 p vlute 25/01/2021 68 1

 • Ebook Hướng dẫn làm bài tập Mạch điện tử tương tự: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn làm bài tập Mạch điện tử tương tự: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Hướng dẫn làm bài tập Mạch điện tử tương tự" là phần bài giải. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp đỡ sinh viên học cũng như thiết kế, tính toán các mạch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   104 p vlute 25/01/2021 37 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số