• Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p vlute 07/07/2020 7 0

 • Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 1

  Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết laze sợi quang" trình bày các kiến thức 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về laze, đặc tính của sợi quang, các loại sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p vlute 27/06/2020 15 0

 • Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 2

  Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lý thuyết laze sợi quang" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần quang học cấu tạo nên laze sợi quang, cơ bản về laze sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p vlute 27/06/2020 10 0

 • Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 2

  Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phân tích và giải mạch điện tử công suất" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều chỉnh điện áp một chiều (băm xung một chiều), các bộ nghịch lưu độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p vlute 27/06/2020 10 0

 • Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 1

  Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 1

  Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các van bán dẫn công suất, mạch chỉnh lưu, điều chỉnh điện áp xoay chiều (Điều áp xoay chiều). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p vlute 27/06/2020 11 0

 • Bài giảng Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, vật liệu chế tạo máy điện, phát nóng và làm mát máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 26/06/2020 14 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 1: Nguyên lý cấu tạo máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về M.B.A, nguyên lý làm việc của máy biến áp lý tưởng, cấu tạo máy biến áp, các đại lương định mức của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vlute 26/06/2020 10 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 2: Quan hệ điện từ máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương trình cân bằng của M.B.A, mạch điện thay thế của máy biến áp, đồ thị vectơ của máy biến áp, xác định các tham số của máy biến áp,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vlute 26/06/2020 13 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 3: Máy biến áp làm việc với tải quá trình quá độ" cung cấp cho người học các kiến thức: MBA làm việc với tải đối xứng, MBA làm việc với tải không đối xứng, quá trình quá độ trong MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p vlute 26/06/2020 11 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 4: Máy biến áp đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy biến áp ba dây quấn, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường, máy biến áp hàn hồ quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vlute 26/06/2020 10 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 5 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 5: Mạch từ và dây quấn máy điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường máy điện, dây quấn máy điện xoay chiều, dây quấn ba pha có q là số nguyên, dây quấn có q là phân số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p vlute 26/06/2020 10 0

 • Bài giảng Máy điện: Chương 6 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Máy điện: Chương 6 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Máy điện - Chương 6: Sức điện động và sức từ động" cung cấp cho người học các kiến thức: Sức điện động cảm ứng trong dây quấn, cải thiện dạng sóng sức điện động, sức từ động đập mạch và sức từ động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vlute 26/06/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số