• Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em; hệ thần kinh; cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hệ hô hấp; hệ tiêu hóa; hệ bài tiết; trao đổi chất và năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ hai-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ hai trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp làm quen với các đối tượng trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời...

   116 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phương pháp đánh giá kết quả thực tập sư phạm năm thứ hai; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ ba-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ ba trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp xử lí các tình huống xảy ra trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các...

   137 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; phương pháp đánh giá kết quả các nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" trình bày các nội dung: Dạy học toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng phần mềm Graph, 3 sử dụng phần mềm hình học động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" giới thiệu tới người đọc những hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hành vi người tiêu dùng; những vấn đề cơ bản về hành vi người tiêu dùng; phát triển và sử dụng thông tin về hành vi người tiêu dùng; ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi; động cơ, khả năng và cơ hội; nhận thức; kiến thức và trí nhớ; thái...

   168 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tiến trình ra quyết định; nhận biết vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá và ra quyết định; ảnh hưởng của giá trị, tính cách và lối sống đến hành vi người tiêu dùng; kết quả hành vi người tiêu dùng; hành vi người tiêu dùng biểu tượng; chấp nhận, phản đối và...

   207 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau; thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các...

   246 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: những phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức chuyển tiền và nhờ thu; nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   300 p vlute 22/11/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute