• Giáo trình Mạch điện: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về mạch điện; Mạch xác lập điều hòa; Phương pháp phân tích mạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   66 p vlute 27/07/2021 18 0

 • Giáo trình Mạch điện: Phần 2

  Giáo trình Mạch điện: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Mạch điện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mạch ba pha; ghép nối mạch ba pha; hệ thống đối xứng bốn dây và cách giải; mạch ba pha đối xứng; công suất tác dụng và đo công suất.

   27 p vlute 27/07/2021 11 0

 • Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sản phẩm du lịch nhìn từ góc độ văn hóa lí luận chung; Nguyên tắc và nội dung quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p vlute 27/07/2021 11 0

 • Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2

  Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình tổ chức và quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch; Hoạch định chính sách, biện pháp quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p vlute 27/07/2021 13 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Hà

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Hà

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Đại cương về hệ thống điều khiển tự động; Mô tả toán học; Đặc tính động học; Khảo sát tính ổn định của hệ thống; Hiệu chỉnh và thiết kế hệ...

   171 p vlute 27/07/2021 11 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Hà

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Hà

  Tiếp nội dung phần 1, Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 2 cung cấp các kiến thức như: Hiệu chỉnh và thiết kế hệ thống; Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc; Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc; Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến.

   200 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 1

  Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 1 Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về hệ thống điều khiển phi tuyến; Khảo sát hệ thống điều khiển tự động phi tuyến bằng phương pháp không gian pha; Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa và phương pháp tuyến...

   147 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về hệ thống điều khiển tự động gián đoạn như: Mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động gián đoạn tuyến tính; Phân tích các hệ thống điều khiển tự động gián đoạn; Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động gián đoạn.

   164 p vlute 27/07/2021 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Kỹ thuật Robot; Nền tảng Robot; Biểu diễn hướng và vị trí; Động học Robot; Jacobi và động học vận tốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   209 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật Robot: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực học Robot; Bộ điều khiển Robot; Tạo quỹ đạo chuyển động Robot; Cảm biến trang bị trên Robot; Xử lý giọng nói. Mời các bạn cùng tham khảo.

   286 p vlute 27/07/2021 7 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm tự nhiên và yêu cầu tưới tiêu ở nước ta; Hệ thống tưới, tiêu nước mặt ruộng; Thiết kế hệ thống kênh và đường ống dẫn nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p vlute 27/07/2021 12 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Tính toán xác định quy mô công trình đầu mối tưới, tiêu; thiết kế cải tạo, Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống tưới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p vlute 27/07/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số