• Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Nhằm bảo vệ người dân trước những hẫng hụt nguồn thu nhập do ốm đau, thất nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, tuổi già và cái chết, bảo đảm an sinh xã hội vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung; đồng thời phản ánh và góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của...

   10 p vlute 10/01/2017 3 1

 • Tiếp cận hệ thống an sinh xã hội: Sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  Tiếp cận hệ thống an sinh xã hội: Sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này gồm có một số nội dung sau: An sinh xã hội và hệ thống chính sách, chương trình an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay; sự chênh lệch giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội; một số kiến nghị nhằm khắc phục sự chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị và...

   8 p vlute 10/01/2017 3 0

 • Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam - Nguyễn Danh Sơn

  Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam - Nguyễn Danh Sơn

  Bài viết Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam đề cập tới hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   13 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Cộng đồng làng trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay

  Cộng đồng làng trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cộng đồng làng trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay" dưới đây để nắm bắt được các hoạt động an sinh và thứ hạng vai trò của các chủ thể tại cộng đồng làng, những hạn chế và bất cập trong hệ thống an sinh ở làng xã hiện nay,...

   10 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 3 - Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Chương này trình bày những nội dung như: Số phận các chất gây ô nhiễm trong môi trường, công nghệ sạch, ứng dụng công nghệ sạch, thay đổi quá trình, quản lý sâu bệnh, kiểm soát sinh học, các hợp chất cao phân tử sinh học, chất thải sinh hoạt. Mời các bạn tham khảo.

   26 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Công nghệ sinh học môi trường, lược sử công nghệ sinh học, những lý do khiến công nghệ sinh học phát triển, công nghệ sinh học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 5 - Năng lượng và chất đốt sinh học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp xử lý CO2, nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch, năng lượng từ ánh sáng mặt trời,… Mời...

   57 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 2 - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự ô nhiễm, vòng tuần hoàn của nước thải, chất thải, các thông số của mẫu nước thải sinh hoạt điển hình, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải.

   68 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 4 - Xử lý sinh học chất thải. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Giới thiệu chung, chất gây ô nhiễm môi trường, chất thải vô cơ, hấp thu sinh học, các chất vô cơ khác, chất thải có nguồn gốc từ dầu mỏ, xử lý sinh học dầu tràn, xử lý sinh học đất bị ô nhiễm, nguyên tắc phản ứng phân hủy sinh học, công nghệ xử lý sinh...

   54 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 6 - Phục hồi tài nguyên thiên nhiên. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, khai thác dầu, thu hồi dầu tăng cường, thu hồi dầu tăng cường bằng vi sinh vật, thu hồi kim loại bằng các phương pháp sinh học, thu hồi kim loại từ chất thải khai thác quặng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 7 - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   7 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người (Tập 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn sinh lý học động vật và người, đại cương về tế bào động vật, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p vlute 22/12/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số