• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 giúp người học nắm được tổng quan về nhiệt động hóa học. Nội dung chi tiết bài giảng trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ và môi trường, các thông số nhiệt động, hàm trạng thái, hàm quá trình, quá trình nhiệt động; nguyên lý I nhiệt động học và nguyên lý II nhiệt động học. Để nắm rõ hơn về...

   22 p vlute 31/10/2018 13 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Hóa học có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Hóa đại cương dưới đây. Nội dung chương 6 bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về điện cực, pin điện, ứng dụng việc đo thế điện cự, khái niệm về điện phân...

   5 p vlute 31/10/2018 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể trang bị những hiểu biết về dung dịch: Một số khái niệm về dung dịch, dung dịch phân tử và dung dịch điện li. Để nắm rõ những kiến thức trong chương 5 của bài giảng này, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 31/10/2018 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 4: Động hóa học trong Bài giảng Hóa đại cương với mục tiêu nhằm giúp người học có thể nắm được các phần lý thuyết chung về tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học và phản ứng quang hóa. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 31/10/2018 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 giới thiệu đến người học cấu tạo chất. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cấu tạo nguyên tử, các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học, các dạng liên kết hóa học, thuyết liên kết hóa trị, thuyết Orbital phân tử và cấu trúc phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vlute 31/10/2018 13 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

  Chương 2: Hiện tượng bề mặt và hệ phân tán keo trong bài giảng Hóa đại cương sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Năng lượng bề mặt – sức căng bề mặt; hiện tượng hấp phụ, hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học, Hấp phụ trên bề...

   12 p vlute 31/10/2018 13 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Chương 2: Động lực học chất điểm được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các định luật Newton, động lượng, nguyên lý tương đối Galilê. Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   7 p vlute 24/09/2018 19 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Chương 1: Động học chất điểm - HV Nông nghiệp Việt Nam nêu lên một số khái niệm, vận tốc, gia tốc, chuyển động tròn, chuyển động đặc biệt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về vấn đề này.

   5 p vlute 24/09/2018 15 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 3 - Hệ chất điểm, vật rắn

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 3 - Hệ chất điểm, vật rắn

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Chương 3 - Hệ chất điểm, vật rắn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, mô men động lượng.

   7 p vlute 24/09/2018 16 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4 - Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4 - Công và năng lượng

  Bài giảng Chương 4 - Công và năng lượng trình bày về công và công suất, năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, trường hấp dẫn, dạng véc tơ của lực hấp dẫn, ứng dụng của luật hướng dẫn, hệ quả của lực hướng dẫn.

   5 p vlute 24/09/2018 21 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 6: Dao động và sóng cơ

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 6: Dao động và sóng cơ

  Bài giảng Chương 6: Dao động và sóng cơ đề cập tới khái niệm dao động, dao động cơ điều hòa (phương trình dao động, đặc trưng, sự biến thiên tuần hoàn theo thời gian, năng lượng của giao động điều hòa); dao động cưỡng bức; sóng cơ.

   13 p vlute 24/09/2018 12 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 5: Cơ học chất lưu

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 5: Cơ học chất lưu

  Bài giảng Chương 5: Cơ học chất lưu giới thiệu với các bạn về đại lượng đặc trưng; tĩnh học chất lưu; động học chất lưu (khái niệm, phương trình liên tục, phương trình Bernoulli, phát biểu phương trình Bernoulli); tính nhớt của chất lưu.

   8 p vlute 24/09/2018 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook