• Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao gồm có 7 chương như sau: Chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán, chương 2 tổng quan về cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, chương 3 cơ bản về Oracle, chương 4 lập trình PL/SQL, chương 5 procedure và function, chương 6 thiết kế đối tượng, chương 7 truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Mời các bạn...

   109 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán)

  Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán)

  Bài giảng Toán cao cấp 1 (Dùng cho các ngành ĐH, CĐ không chuyên Toán) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Ma trận - Định thức - hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Đại số đại cương - Lê Hoàng Mai

  Bài giảng Đại số đại cương - Lê Hoàng Mai

  (NB) Bài giảng Đại số đại cương gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về nhóm, chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến vành và trường, chương 3 giới thiệu một lớp vành khá quen thuộc có vai trò quan trọng trong đại số đó là vành đa thức một ẩn và nhiều ẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Tập bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp

  Tập bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp

  Tập bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp đề cập những tri thức cơ bản về khoa học giao tiếp, sử dụng hiệu quả các phương tiện và phong cách giao tiếp, thiết lập được mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Tập bài giảng được trình bày theo 3 chương về các vấn đề: Khái quát về khoa học giao giao...

   125 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Bài giảng Các phương pháp số - Chương 1: Chương mở đầu

  Bài giảng Các phương pháp số - Chương 1: Chương mở đầu

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về phương pháp sô; Các phương trình cơ bản trong lý thuyết đàn hồi dưới dạng ma trận; Nguyên lý dừng thế năng toàn phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Bài giảng Các phương pháp số - Chương 2: Phương pháp sai phân hữu hạn

  Bài giảng Các phương pháp số - Chương 2: Phương pháp sai phân hữu hạn

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 2 Phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phương pháp sai phân hữu hạn; Cách biểu thị đạo hàm bằng sai phân hữu hạn; Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn để xác định mô men uốn và độ võng của dầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Bài giảng Các phương pháp số - Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn

  Bài giảng Các phương pháp số - Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 3 Phương pháp phần tử hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn; Nội dung phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vi; Rời rạc hóa sơ đồ tính; Hàm chuyển vị – hàm dạng; Xây dựng phương trình cân bằng – Ma trận độ...

   60 p vlute 21/10/2022 5 0

 • Bài giảng Các phương pháp số - Chương 4: Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng

  Bài giảng Các phương pháp số - Chương 4: Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng

  Bài giảng Các phương pháp số: Chương 4 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phần tử thanh chịu kéo – nén; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng; Phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng và kéo – nén; Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính hệ dầm –...

   64 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn logic hình thức" giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Về ngôn ngữ và logich hình thức, khái niệm, phán đoán, logich mệnh đề, logic vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p vlute 22/08/2022 33 0

 • Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Nhập môn logic hình thức" giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Những nguyên lí cơ bản của tư duy, suy luận logich, lý thuyết lập luận, logich hình thái và logich đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vlute 22/08/2022 28 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những...

   109 p vlute 22/08/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số