• Ebook Food engineering handbook: Food engineering fundamentals - Theodoros Varzakas, Constantina Tzia

  Ebook Food engineering handbook: Food engineering fundamentals - Theodoros Varzakas, Constantina Tzia

  This handbook provides a stimulating and up-to-date review of fundamental food engineering phenomena. An in-depth coverage of the major technologies compared with the broader coverage of others will be the deciding factor for would-be purchasers or academics considering prescribing the book as a food engineering textbook. It addresses the basic principles of food engineering methods used in food processing operations around the world. While it...

   596 p vlute 09/12/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

  Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

  Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Thu hoạch và chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm; Chương 2: Xử lý đặc biệt đối với rau ăn rễ và dạng bầu; Chương 3: các công đoạn xử lý trong khu vực đóng gói; Chương 4: Bao gói và vật liệu bao gói; Chương 5:...

   210 p vlute 09/12/2022 1 0

 • Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả: Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương 4 Nguyên liệu rau quả, chương 5 quy trình chế biến đồ hộp rau quả, chương 6 rau quả lạnh đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 các phương pháp cất giữ sản phẩm, chương 2 bao bì đồ hộp, chương 3 các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   213 p vlute 09/12/2022 1 0

 • Handbook of vegetables and vegetable processing

  Handbook of vegetables and vegetable processing

  Handbook of vegetables and vegetable processing presents the following content: Part I Biology, biochemistry, nutrition, microbiology, and genetics; Part II Postharvest technology and storage systems; Part III Processing and packaging of vegetables; Part IV Product and food plant safety and HACCP; Part V Commodity processing.

   788 p vlute 09/12/2022 1 0

 • Ebook Công nghệ bảo quản - chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) – TS. Trần Văn Chương

  Ebook Công nghệ bảo quản - chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) – TS. Trần Văn Chương

  Ebook Công nghệ bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch (Tập II) gồm có 4 phần với những nội dung chính như sau: Phần một: thu hái, chế biến chè; phần hai: công nghệ chế biến cà phê quy mô nhỏ; phần ba: thu hoạch, sơ chế và bảo quản lạc, đậu, đỗ; phần bốn: thu hái, vận chuyển, bảo quản và chế biến một số loại quả.

   91 p vlute 09/12/2022 2 0

 • Ebook Statistical principles in experimental - B. J. WINER

  Ebook Statistical principles in experimental - B. J. WINER

  Ebook Statistical principles in experimental presents the following content: Chapter 1 basic concepts in statistical inference; chapter 2 testing hypotheses about means and variances; chapter 3 design and analysis of single-factor experiments; chapter 4 single-factor experiments having repeated measures on the same elements; chapter 5 design and analysis of factorial experiments; chapter 6 factorial experiments-computational procedures and...

   687 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Modern experimental design - Thomas P. Ryan

  Ebook Modern experimental design - Thomas P. Ryan

  Ebook Modern experimental design presents the following content: Chapter 1 introduction; chapter 2 completely randomized design; chapter 3 designs that incorporate extraneous (blocking) factors; chapter 4 full factorial designs with two levels; chapter 5 fractional factorial designs with two levels; chapter 6 designs with more than two levels; chapter 7 nested designs; chapter 8 robust designs; chapter 9 split-unit, split-lot, and related...

   620 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Experimental design and data analysis for biologists - Gerry P. Quinn, Michael J. Keough

  Ebook Experimental design and data analysis for biologists - Gerry P. Quinn, Michael J. Keough

  Ebook Experimental design and data analysis for biologists presents the following content: Chapter 1 introduction; chapter 2 estimation; chapter 3 hypothesis testing; chapter 4 graphical exploration of data; chapter 5 correlation and regression; chapter 6 multiple and complex regression; chapter 7 design and power analysis; chapter 8 comparing groups or treatments – analysis of variance; chapter 9 multifactor analysis of variance; chapter 10...

   557 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Food processing handbook - James G. Brennan

  Ebook Food processing handbook - James G. Brennan

  Food processing handbook presents the following content: Chapter 1 postharvest handling and preparation of foods for processing; chapter 2 thermal processing; chapter 3 evaporation and dehydration; chapter 4 freezing; chapter 5 irradiation; chapter 6 high pressure processing; chapter 7 pulsed electric field processing, power ultrasound and other emerging technologies; chapter 8 baking, extrusion and frying; chapter 9 packaging; chapter 10...

   602 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Focus on food engineering - Robert J. Shreck

  Ebook Focus on food engineering - Robert J. Shreck

  Ebook Focus on food engineering presents topical research in the study of food engineering, including: ozone technology in the food industry; current trends in drying and dehydration of foods; strategies for extending the shelf-life of foods using antimicrobial edible films; developments in high-pressure food processing; as well as tempering and polymorphism during chocolate manufacture.

   479 p vlute 09/12/2022 0 0

 • Ebook Độc tố học và an toàn thực phẩm

  Ebook Độc tố học và an toàn thực phẩm

  Cuốn sách Độc tố học và an toàn thực phẩm được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức về độc tố học trong thực phẩm và sự ảnh hưởng của các độc tố trong thực phẩm đối với sức khỏe của con người và môi trường. Cuốn sách gồm có 2 phần với 17 chương, trong đó phần thứ nhất trình bày các dạng thức của các chất...

   399 p vlute 09/12/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số