• Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vật lý thống kê và nhiệt động lực học -Tập 1: Nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm nhiệt động lực học, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và phương trình trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p vlute 31/12/2019 16 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Vật lý thống kê và nhiệt động lực học -Tập 1: Nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng pha và cân bằng hóa học, một số ứng dụng khác của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vlute 31/12/2019 15 0

 • Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 2

  Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập, phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập, điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập, nhận xét và kiến...

   97 p vlute 30/11/2019 28 0

 • Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1

  Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1

  Tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Xã hội học tập - những vấn đề lý luận chung, kinh tế tri thức và xã hội học tập, sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập, các cuộc tranh luận để đi tới xây dựng mô hình xã hội...

   92 p vlute 30/11/2019 27 0

 • Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên: Phần 1

  Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên: Phần 1

  Tài liệu Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên đã mở ra những điều mới mẻ cho một khái niệm khó định nghĩa: giáo viên hiệu quả bằng cách tóm tắt kết quả của những nghiên cứu đã tiến hành trong vài thập kỉ để giới hạn lại những hành vi cụ thể của giáo viên có thể đóng góp cho thành tích của học sinh và cung cấp một số...

   52 p vlute 30/11/2019 27 0

 • Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên: Phần 2

  Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Những phẩm chất hiệu quả của người giáo viên tiếp tục trình bày các nội dung: Theo dõi sự tiến bộ và tiềm năng của học sinh; thế nào là giảng dạy hiệu quả theo nghĩa khái quát nhất. Cuối tài liệu còn cung cấp cung cấp nguồn tài liệu tham khảo dồi dào cho độc giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vlute 30/11/2019 27 0

 • Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 1

  Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 1

  Tài liệu Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 1 trình bày một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học, phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, phương pháp dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vlute 30/11/2019 14 0

 • Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 2

  Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 2

  Tài liệu Theo học chế tín chỉ và kỹ thuật dạy học trong đào tạo: Phần 2 tiếp tục trình bày các kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo tín chỉ, phương pháp học tập của sinh viên trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, Kỹ thuật nghe và ghi chép trên lớp, Xác định phong cách học của từng sinh viên, Kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên...

   79 p vlute 30/11/2019 16 0

 • Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 1

  Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 1

  Để giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu gồm các module được xếp theo các nhóm tương ứng với các chủ đề trong nội dung bồi dưỡng 3. Tài liệu Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên gồm có 4 module. Phần 1 của tài liệu sau đây sẽ trình bày 2 module với nội dung về...

   110 p vlute 30/11/2019 14 0

 • Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2

  Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2

  Tài liệu Lập kế hoạch dạy học - Nâng cao năng lực của giáo viên: Phần 2 sẽ tiếp tục với nội dung gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

   97 p vlute 30/11/2019 15 0

 • Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay: Phần 2

  Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay: Phần 2

  Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay: Phần 2 trình bày những nội dung chính như: Ghi nhớ và vận dụng kiến thức, tìm hiểu cơ sở tư duy các môn học để tự học đạt hiệu quả cao, các cơ sở đào tạo cần có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tự học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p vlute 30/11/2019 15 0

 • Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay: Phần 1

  Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay: Phần 1

  Tài liệu Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học với xã hội học tập ngày nay mang đến cho bạn đọc các vấn đề về: Giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xã hội học tập; các kỹ năng tự học; tự học ở các lứa tuổi. Tài liệu gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, nội dung phần 1 sẽ bao gồm các nội dung chính như: Cơ sở...

   225 p vlute 30/11/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook