• Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Đổi tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý; đặc điểm và cơ cấu của hoạt động quản lý, nhân cách người lãnh đạo, uy tin người lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p vlute 24/06/2022 8 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 7

  Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 7

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kiểu người lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; một số khía cạnh tâm lý trong công tác tổ chức, cán bộ; giao tiếp trong công tác quản lý, lãnh đạo.

   149 p vlute 24/06/2022 7 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tập thể sản xuất và kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Ebook 7 ngày khởi nghiệp: Phần 1 - Dan Norris

  Ebook 7 ngày khởi nghiệp: Phần 1 - Dan Norris

  Làm kinh doanh có thể là bất cứ thứ gì mang lại đồng lương cho người sáng lập ra nó nhưng đấy không phải là startup. Startup thì thú vị hơn một chút khi có tiềm năng ảnh hưởng lớn, khả năng cách tân cao và… mức độ không chắc chắn cao. Chỉ cần 7 ngày để khởi nghiệp thành công - đọc tới đây ắt hẳn sẽ có nhiều bạn đọc nghi ngờ. Tuy nhiên,...

   115 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Ebook 7 ngày khởi nghiệp: Phần 2 - Dan Norris

  Ebook 7 ngày khởi nghiệp: Phần 2 - Dan Norris

  7 ngày khởi nghiệp là cuốn sách Dan viết từ chính trải nghiệm của mình trong kinh doanh. Nếu bạn vẫn chưa có một doanh nghiệp riêng, bạn cần phải xây dựng nó, vậy thì cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   101 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế, vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài, quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế, quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; Tố tụng dân sự quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; viễn cảnh, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; phân tích và lựa chọn chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chiến lược trong môi trường toàn cầu; toàn cầu hóa và...

   108 p vlute 24/06/2022 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu; chứng từ thanh toán quốc tế; vận đơn đường biển; vận đơn hàng không; chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và...

   59 p vlute 24/06/2022 6 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" có nội dung trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế; cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế; các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; phương pháp xác định tỷ giá hối đoái; các phương tiện thanh toán quốc tế: hối phiếu, lệnh phiếu,...

   61 p vlute 24/06/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số