• Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về mạng máy tính, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vlute 25/09/2021 0 0

 • Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2 trang bị cho người học những nội dung chính sau: Tầng giao vận, tìm hiểu việc truyền dữ liệu giữa 2 đầu mút, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu giữa 2 đầu mút, việc ghép kênh cắt/hợp dữ lệu nếu cần; tầng ứng dụng, cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy cập được vào môi...

   107 p vlute 25/09/2021 0 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: phần này chứa các bài thực hành về khai thác,...

   131 p vlute 25/09/2021 1 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong...

   179 p vlute 25/09/2021 1 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân; Sắp xếp; Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vlute 26/08/2021 14 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận cung cấp cho người học những kiến thức như: Đệ quy; Đệ quy có nhớ; Nhị phân; Tập con; Hoán vị; Phân tích; Đặt hậu; Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 26/08/2021 10 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng tham lam; Bài toán đổi tiền; Bài toán lập lịch; Tóm lược về tiếp cận tham lam; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vlute 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng chia để trị; Bài toán tính giá trị đa thức; Bài toán tháp Hà Nội; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Phân tích về chia để trị; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán Ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuật toán; Đoạn con có tổng lớn nhất; Các cách tiếp cận; Phân tích thuật toán; Phân tích độ tăng trưởng; Phân tích thực nghiệm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vlute 26/08/2021 10 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng quy hoạch động; Bài toán đoạn con lớn nhất; Bài toán dãy con chung dài nhất; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Bài toán xếp ba lô; Phân tích về quy hoạch động; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 26/08/2021 12 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đồ thị; Biểu diễn đồ thị trong máy tính; Duyệt đồ thị; Đường đi ngắn nhất; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vlute 26/08/2021 11 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đệ qui và giải thuật đệ qui, danh sách, các phương pháp sắp xếp cơ bản, tìm kiếm, cây, đồ thị.

   92 p vlute 27/07/2021 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số