• Ebook XML cho người mới học: Phần 1

  Ebook XML cho người mới học: Phần 1

  Hướng dẫn XML cho người mới học: Phần 1 cung cấp đến bạn các kiến thức về lịch sử XML; các vấn đề cơ bản về XML, cú pháp và các DTD; sơ đồ XML; các XML Namespace và các sơ đồ cao cấp, các vấc đề cơ bản về đồ họa XML và SMIL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   199 p vlute 25/12/2021 20 0

 • Ebook XML cho người mới học: Phần 2

  Ebook XML cho người mới học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Hướng dẫn XML cho người mới học: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn các kiến thức về các trình ứng dụng XML, XLink, XPath, và Xpointer; XML và WEB; mô hình đối tượng tài liệu; thiết kế các mô hình dữ liệu cho XML; các cơ sở dữ liệu và XML; kiểu trình bày XML và XSL; XML, WAP và Ecommerce;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   255 p vlute 25/12/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, xử lý phân tán và hệ thống xử lý phân tán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa, xử lý truy vấn trong các hệ cơ sở dữ liệu phân tán,... Mời các bạn cùng...

   155 p vlute 24/12/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Lê Thị Thu

  Bài giảng Tin học đại cương - Lê Thị Thu

  Bài giảng Tin học đại cương do Lê Thị Thu biên soạn, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính; Giới thiệu mạng máy tính.

   110 p vlute 24/12/2021 10 0

 • Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo gồm có 5 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1 - tổng quan về trí tuệ nhân tạo, chương 2 - các chiến lược tìm kiếm, chương 3 - logic mệnh đề, chương 4 - logic vị từ, chương 5 - biểu diễn tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   259 p vlute 24/11/2021 23 0

 • Tập bài giảng Truyền số liệu

  Tập bài giảng Truyền số liệu

  Tập bài giảng Truyền số liệu được chia làm 6 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái niệm chung; chương 2: mã hóa và điều chế; chương 3: dồn kênh, phân kênh; chương 4: truyền dẫn đồng bộ và bất đồng bộ; chương 5: điều khiển liên kết dữ liệu; chương 6: chuyển mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   206 p vlute 24/11/2021 24 0

 • Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net được biên soạn theo hướng tiếp cận kỹ năng nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp thu và sử dụng được các công cụ của VB.NET cũng như lập trình được để phát triển các ứng dụng trong thực tế. Nội dung tập bài giảng được tổ chức thành 4 bài như sau: Bài 1: Sử dụng VB.NET lập trình trên Form...

   308 p vlute 24/11/2021 19 0

 • Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính

  Tập bài giảng Kiến trúc máy tính được chia làm 5 chương: Chương 1: Nhập môn, chương 2: kiến trúc phần mềm, chương 3: tổ chức bộ xử lý trung tâm CPU, Chương 4: bộ nhớ và các hệ thống lưu trữ, chương 5: hệ thống BUS và tổ chức vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   227 p vlute 24/11/2021 20 0

 • Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

  Nội dung của tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán trình bày các kỹ thuật thiết kế thuật toán thông dụng và cơ sở phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Tập bài giảng gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và đánh giá thuật toán; Chương 2 - Kỹ thuật chia để trị; Chương 3 - Kỹ thuật tham lam; Chương 4 - Kỹ...

   200 p vlute 24/11/2021 20 0

 • Tập bài giảng Công nghệ phần mềm - Phạm Hùng Phú, Nguyễn Văn Thẩm (Biên soạn)

  Tập bài giảng Công nghệ phần mềm - Phạm Hùng Phú, Nguyễn Văn Thẩm (Biên soạn)

  Tập bài giảng Công nghệ phần mềm được chia làm 9 chương: Chương 1 - Tổng quan về Công nghệ phần mềm; Chương 2 - Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm; Chương 3 - Quản lý dự án; Chương 4 - Xác định và phân tích yêu cầu; Chương 5 - Thiết kế phần mềm; Chương 6 - Cài đặt phần mềm; Chương 7 - Kiểm tra chất lượng phần mềm; Chương 8 - Bảo trì phần...

   291 p vlute 24/11/2021 20 0

 • Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đồ hoạ máy tính, chương 2 các giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, chương 3 các giải thuật đồ hoạ cơ sở, chương 4 các phép biến đổi hình học 2 chiều, chương 5 các phép biến đổi hình học 3 chiều, chương 6 màu sắc trong đồ họa. Mời...

   227 p vlute 24/11/2021 21 0

 • Tập bài giảng Lập trình Java

  Tập bài giảng Lập trình Java

  Tập bài giảng Lập trình Java được xây dựng gồm có 6 chương, trình bày chi tiết về lập trình Java cơ bản, trang bi cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình Java tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận với ngôn ngữ này cũng như học các học phần khác trong chương trình như thực tập lập trình trên thiết bị di động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   265 p vlute 24/11/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số