• Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 1

  Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 1

  Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ được biên soạn với mục đích phục vụ cho công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Nam Định. Tài liệu này chủ yếu đề cập thiết bị lập trình cỡ nhỏ của hãng Siemen đó là thiết bị lập trình LOGO! Tuy nhiên trên cơ sở phần lý thuyết và phần thực hành chủ yếu dùng cho thiết bị LOGO!...

   42 p vlute 27/02/2019 28 0

 • Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 2

  Giáo trình chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ: Phần 2

  Nội dung của giáo trình gồm 6 bài cơ bản: Bài 1 - Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ, bài 2 - Các chức năng cơ bản của LOGO!, bài 3 - Các chức năng đặc biệt của LOGO!, bài 4 - Lập trình trực tiếp trên LOGO!, bài 5 - Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT, bài 6 - Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MOELLER. Phần 2 là nội dung bài 4 trở...

   28 p vlute 27/02/2019 20 0

 • Bài giảng môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 1: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 27/02/2019 6 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 2: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng, đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, class,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vlute 27/02/2019 6 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 3: Interface & Class trong C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 27/02/2019 8 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 4: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vlute 27/02/2019 8 0

 • Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 6: Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vlute 27/02/2019 6 0

 • Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET

  Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET, môi trường phát triển visual studio.net, bộ thiết kế, hiển thị bộ thiết kế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   5 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 2: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay

  Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 2: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay, tạo giao diện cho chương trình, viết mã chương trình, lưu và chạy chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   6 p vlute 27/02/2019 7 0

 • Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 3: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX

  Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 3: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX, cài đặt điều khiển ActiveX, sử dụng các điều khiển Textbox, nhập liệu của người dùng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   15 p vlute 27/02/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook