• Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên đại học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin. Trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin...

   123 p vlute 25/11/2022 8 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu Phần 1 gồm có 3 chương, với các nội dung chính như sau: tổng quan về cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu quan hệ; ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   56 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Ứng dụng CNTT - Cơ bản" sẽ trình bày các nội dung nhằm giúp bạn đọc biết cách sử dụng bảng tính cơ bản, làm quen với một số hàm trong excel; biết cách sử dụng trình chiếu cơ bản và biết cách dùng Internet hiệu quả và tận dụng được hết tính năng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1" được biên soạn với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản; hướng dẫn cách sử dụng máy tính cơ bản; cách xử lý văn bản cơ bản;... Hi vọng thông qua giáo trình chúng tôi cung cấp, các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức về công nghệ...

   140 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Bài giảng Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - TS. Bùi Thế Duy

  Bài giảng Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - TS. Bùi Thế Duy

  Mục tiêu của bài giảng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng khả năng thiết kế tốt cho những hệ thống tương tác ở các mức kỹ thuật, tính năng và nhận thức (cognitive) thông qua sự hiểu biết về các thách thức đang đối mặt với những người dùng của một hệ thống; thu được một quy trình làm việc...

   141 p vlute 25/11/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tiêu chuẩn của quá trình chuẩn hoá; quan điểm bảo toàn phụ thuộc hàm; quan điểm bảo toàn thông tin; quan điểm biểu diễn trọn vẹn; hai phương pháp chuẩn hóa một LĐCSDL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 Các giai đoạn trong quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dẫn nhập; Chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Các phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình dữ liệu quan hệ: nhắc lại các khái niệm căn bản; Phụ thuộc hàm(FUNCTIONAL DEPENDENCY); các dạng chuẩn (Form Normal) trên quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - ThS.Văn Như Bích B & ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu diễn Cấu trúc CSDL quan niệm ở dạng đồ thị; Đồ thị con đường truy xuất thô; Đồ thị quan hệ; Biến đổi một đồ thị quan hệ sang một đồ thị con đường truy xuất thô, và ngược lại; Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham...

   65 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài tập Cơ sở dữ liệu (Tài liệu tham khảo)

  Bài tập Cơ sở dữ liệu (Tài liệu tham khảo)

  Cuốn Cơ sở dữ liệu này tóm tắt lại cho người học những kiến thức lý thuyết như mô hình thực thể - liên hệ, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL, thiết kế cơ sở dữ liệu. Sau mỗi phần tóm tắt lý thuyết sẽ là phần bài tập kèm theo lời giải tóm tắt để giúp các bạn sinh viên có thể nắm bắt và rèn luyện kỹ năng...

   320 p vlute 21/10/2022 12 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

  Tài liệu Thiết kế và đánh giá thuật toán được biên soạn nhằm phục vụ công việc giảng dạy và học tập môn học Thiết kế và đánh giá thuật toán của ngành học Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Tài liệu cũng rất cần thiết cho tất cả các ngành học thuộc khoa Công nghệ thông tin. Mời...

   91 p vlute 22/08/2022 32 0

 • Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Kỹ thuật quay lui; Kỹ thuật nhánh và cận; Kỹ thuật quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vlute 22/08/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số