• Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu keyword research, cách chọn lọc và tối ưu bộ từ khóa, kỹ thuật ghép từ khóa, hướng dẫn sử dụng công cụ check thứ hạng từ khóa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   16 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về SEO Website, giải thích các thuật ngữ SEO, hướng dẫn tạo và tối ưu website miễn phí với Blogspot, cài đặt addon, cách thức Search Engine hoạt động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   10 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO Onpage, các công việc của Seo Onpage, các tiêu chí về tên miền, cách thức tối ưu hóa hình ảnh, kỹ thuật viết tiêu đề, mô tả cho website,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   11 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo Website, cài đặt Webmaster tool, khai báo website lên với công cụ tìm kiếm Bing,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO copywriting, cách phòng tránh Google Panda, tìm hiểu về Google panda, mật độ từ khóa, các yếu tố cơ bản của title,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   12 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Social bookmark và forum seeding, Tìm hiểu 2 thuộc tính Nofollow và Dofollow, kỹ thuật Forum Seeding,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   13 p vlute 24/06/2022 11 0

 • Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 1

  Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 1

  Cuốn sách "Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome" trình bày các nội dung về giao diện đồ họa Gnome của Linux và X Window. Cuốn sách gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về Gnome, sử dụng thanh Gnome, màn hình nền trong Gnome, trình quản lý tập tin trong Gnome; bộ các tiểu...

   76 p vlute 24/05/2022 12 0

 • Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 2

  Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 2

  Phần 2 của ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Sử dụng Gnome, cấu hình thanh Gnome và menu chính, trình quản lý cửa sổ, trung tâm điều khiển Gnome, tổng quan về hệ thống X Window, thiết đặt cấu hình cho X Window System. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p vlute 24/05/2022 11 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng

  Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng

  Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về XML; tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng; định nghĩa kiểu tài liệu; định dạng tài liệu XML với CSS và XSL; lược đồ XML; dom và xử lý XML với javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p vlute 24/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; kiểm chứng và xác nhận; kiểm thử phần mềm; các phương pháp kiểm thử; kiểm thử tích hợp; kỹ nghệ độ tin cậy phần mềm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vlute 24/05/2022 10 0

 • Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 - Thạc Bình Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: kiểm thử phần mềm trong công nghiệp; ước lượng giá thành phần mềm; quản lý chất lượng phần mềm; quản lý cấu hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vlute 24/05/2022 11 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 3

  Bài giảng Tin học cơ sở 3

  "Bài giảng Tin học cơ sở 3" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; các thao tác đối với tệp tin cơ sở dữ liệu; sử dụng ngôn ngữ visual basic for application; sử dụng đối tượng DoCmd; cấu trúc điều khiển chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p vlute 24/05/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số