• Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tự học cách tấn công và phòng thủ với máy tính chạy windows. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   181 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách ""Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tấn công và phòng thủ với máy tính chạy Linux. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   99 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 1

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 1

  "100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10” hướng dẫn nhiều thủ thuật hay căn bản nhằm mục đích giúp bạn nắm vững các cách xử lý ảnh nhanh chóng và chuyên nghiệp trong Photoshop 10. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 3 cuốn sách.

   123 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 2

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 2

  Sách được bố cục thành 6 bài học đơn giản và dễ hiểu với những ý thuật chắc chắn bạn đọc sẽ thấy thích thú khi làm việc với chương trình xử lý ảnh Photoshop 10, bao gồm hoà trộn các ảnh, tô màu, tạo các mẫu kết cấu cạch, gỗ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật tinh chỉnh khác như xén ảnh, tạo bóng đổ, kéo giãn ảnh, điều chỉnh màu, tinh chỉnh các ảnh để đưa lên Web và xây dựng Website thật lôi cuốn và ấn tượng về mặt hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C, môi trường lập trình C, cấu trúc cơ bản của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ vựng trong C, biểu thức, hàm vào/ra dữ liệu chuẩn, các câu lệnh điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vlute 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 3: Mảng và con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, con trỏ, liên hệ giữa mảng và con trỏ, cấp phát bộ nhớ động, xâu ký tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khai báo prototype, viết nội dung của hàm, tham số trong lời gọi hàm, hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo cấu trúc, các thao tác trên biến cấu trúc, mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 28/09/2020 2 0

 • Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình ứng dụng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là giới thiệu ngôn ngữ lập trình (programming language), ngôn ngữ lập trình C, cấu trúc điều kiện, mảng và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p vlute 31/08/2020 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số