• Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1 gồm các nội dung chính như: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình...

   398 p vlute 20/03/2023 93 0

 • Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) phần 2 gồm các nội dung chính như: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia...

   636 p vlute 20/03/2023 109 0

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa; những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vlute 20/03/2023 92 0

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam; bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vlute 20/03/2023 89 0

 • Ebook Những mẫu chuyện bảo vệ biên cương trong lịch sử: Phần 1

  Ebook Những mẫu chuyện bảo vệ biên cương trong lịch sử: Phần 1

  Nội dung cuốn sách là một số câu chuyện về việc bảo vệ biên cương, biển đảo thời kỳ phong kiến của ông cha ta, từ những vấn đề như chính sách, xây dựng lực lượng quân sự, sự đãi ngộ đối với đội ngũ quan lại trực tiếp xử lý công việc tại cửa ải đến các tấm gương trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước... Sách được chia thành...

   107 p vlute 20/03/2023 56 0

 • Ebook Những mẫu chuyện bảo vệ biên cương trong lịch sử: Phần 2

  Ebook Những mẫu chuyện bảo vệ biên cương trong lịch sử: Phần 2

  Cuốn sách tập hợp 30 câu chuyện đặc sắc về bảo vệ biên cương, biển đảo của cha ông, từ vua Lê Đại Hành với việc bảo vệ biên cương phía Bắc đến các chính sách về quản lý an ninh biên giới của các triều đại. Đặc biệt, cuốn sách có rất nhiều câu chuyện khẳng định cha ông chúng ta đã quan tâm và thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo...

   119 p vlute 20/03/2023 49 0

 • Ebook Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 1

  Ebook Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 1

  Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 1 giới thiệu cho các bạn về quản lý nhà nước về dân tộc ở chính quyền cấp xã; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở chính quyền cấp xã; Biên giới quốc gia và an ninh quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p vlute 20/03/2023 61 0

 • Ebook Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2

  Ebook Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4): Phần 2 giới thiệu về quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn xã, thị trấn; phòng chống tội phạm mại dâm và tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại chính...

   242 p vlute 20/03/2023 57 0

 • Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 1

  Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo" gồm những nội dung về: vụ tranh chấp chủ quyền đảo Palmas giữa Hà Lan và Hoa Kỳ năm 1928; vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Zukur Hanish trên Biển Đỏ giữa Êritơria và Yêmen từ năm 1998 đến năm 1999; vụ tranh chấp đường biên giới trên...

   61 p vlute 20/03/2023 54 0

 • Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 2

  Ebook Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo" gồm những nội dung về: vụ tranh chấp giữa Malaixia và Singapore về yêu cầu cải tạo đất của Singapore đối với vùng đất trong và chung quanh eo biển Johor từ năm 2003 đến năm 2005; vụ tranh chấp chủ quyền giữa Guyana và Xurinam năm 2007; vụ...

   49 p vlute 20/03/2023 38 0

 • Ebook Cẩm nang công tác công an xã: Phần 1

  Ebook Cẩm nang công tác công an xã: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Cẩm nang công tác công an xã cung cấp cho người đọc các kiến thức của hai chương đầu bao gồm: Khái niệm, vai trò, đặc điểm của công an xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vlute 20/03/2023 64 0

 • Ebook Cẩm nang công tác công an xã: Phần 2

  Ebook Cẩm nang công tác công an xã: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Cẩm nang công tác công an xã cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn, lề lối công tác của công an xã; nội dung, biện pháp thực hiện một số mặt công tác quản lý hành chính của công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p vlute 20/03/2023 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute291110vi