• Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 1: Khái niệm và các nguyên tắc của luật Tố tụng dân sự Việt Nam" tìm hiểu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân sự và Luật Tố tụng dân sự; quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự; các nguyên tắc điều chỉnh...

   22 p vlute 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 2: Thẩm quyền của tòa án nhân dân" giúp người học xác định được các loại vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo thủ tục tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án các cấp; thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án.

   26 p vlute 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 3: Cơ quan, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng" thông tin đến các bạn sinh viên cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng dân sự, việc thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự; người tham gia tố tụng dân sự, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng dân sự.

   32 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự" để nắm chắc kiến thức, khái niệm chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc tính của chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự.

   20 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 5: Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự" được biên soạn trình bày thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể trong vụ việc dân sự; thực hiện biện pháp bảo đảm...

   18 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 6: Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự" cung cấp kiến thức bao gồm khởi kiện vụ án dân sự; thụ lí vụ án dân sự; chuẩn bị xét xử; hòa giải vụ án dân sự; tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.

   28 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 7: Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự" thông qua bài giảng này sinh viên nắm được trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở Tòa án cấp phúc thẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng hỗ trợ học tập và nghiên cứu.

   27 p vlute 25/03/2021 6 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Với mục tiêu trình bày những kiến thức về trình tự, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 8: Thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm dân sự".

   27 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 1: Khái quát luật hôn nhận và gia đình" trình bày khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình; khái niệm hôn nhân, mục tiêu của hôn nhân, đặc điểm của hôn nhân; đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình; phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình.

   72 p vlute 25/03/2021 4 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình" được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

   25 p vlute 25/03/2021 6 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình" tìm hiểu đặc điển của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; thực hiện vàn bảo vệ hôn nhân gia đình; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình...

   38 p vlute 25/03/2021 5 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 4: Quan hệ giữa cha mẹ - con" giúp các bạn nắm được các kiến thức về căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con; xác định cha, mẹ, con ngoài giá thú; xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;...

   58 p vlute 25/03/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số