• Ebook Hỏi - Đáp về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, gồm 4 phần: Những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... Mời các...

   121 p vlute 26/03/2019 25 0

 • Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 2

  Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 2

  Thông qua 110 câu hỏi và trả lời cuốn sách sẽ cung cấp những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi năm 2010 và các văn bản khác có liên quan, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   140 p vlute 26/03/2019 25 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất: Phần 1

  Ebook Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất" cung cấp cho người đọc các kiến thức về quy định chung của luật đất đai, giao đất, cho thuê đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vlute 26/03/2019 13 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất: Phần 2

  Ebook Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tình huống pháp luật về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất" cung cấp cho người đọc các tình huống giải quyết về chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 26/03/2019 16 0

 • Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 1

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 1

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về pháp luật kinh tế, pháp luật và tăng trưởng kinh tế, tiếp nhận pháp luật kinh tế, trật tự kinh tế và quyền tài sản, tài sản trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p vlute 26/03/2019 18 0

 • Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 2

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Chuyên khảo luật kinh tế" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề chính sau: Pháp luật về doanh nghiệp, truyền thống và xu hướng cải cách nhìn từ góc độ pháp luật tài sản, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, nền tảng của giao dịch kinh doanh, đấu thầu và bán đấu giá hàng hóa, tương lai của pháp luật hợp đồng ở Việt...

   410 p vlute 26/03/2019 17 0

 • Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 3

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 3

  Ebook Chuyên khảo luật kinh tế: Phần 3 sẽ trình bày các nội dung về giải quyết tranh chấp kinh doanh và phá sản doanh nghiệp, luật phá sản, chính sách và pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh, pháp luật và thiết chế chống cạnh tranh không lành mạnh, các học thuyết cạnh tranh phương Tây và kinh nghiệm đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   278 p vlute 26/03/2019 16 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán và phân chia di sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p vlute 26/03/2019 15 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 1

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 1

  Để giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về di sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách: “Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Phần 1 của cuốn sách trình bày các vấn đề sau: Cơ sở...

   250 p vlute 26/03/2019 21 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1 trình bày các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, luật khiếu nại, tố cáo các năm 1998, nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/08/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo, chỉ thị số 35/1998/CT-TTg,... Mời các bạn cùng...

   111 p vlute 26/03/2019 13 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 2

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 2

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 2 trình bày các quy định pháp luật về tổ chức tiếp dân, nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/09/1997 của Thanh tra Nhà nước, các quy định pháp luật về giải quyết vụ án hành chính,......

   158 p vlute 26/03/2019 12 0

 • Ebook Hỏi và đáp Quốc phòng An ninh - TS. Dương Văn Lượng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lương

  Ebook Hỏi và đáp Quốc phòng An ninh - TS. Dương Văn Lượng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lương

  Cuốn sách "Hỏi và đáp Quốc phòng - An ninh" gồm 64 câu hỏi và trả lời về an ninh quốc phòng và bảo vệ an toàn xã hội. Cuốn sách cung cấp cho sinh viên toàn bộ kiến thức của môn học ngay từ khi bắt đầu tiếp cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p vlute 25/09/2018 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook