• Bài giảng Giáo dục phổ thông môn Giáo dục Thể chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Giáo dục phổ thông môn Giáo dục Thể chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Chương trình môn Giáo dục thể chất quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục 4 được quy định tại Chương trình tổng thể. Xuất phát từ đặc trưng của môn học, một số quan điểm sau được...

   31 p vlute 31/08/2020 191 1

 • Bài giảng Bản thuyết minh Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1

  Bài giảng Bản thuyết minh Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1

  Bài giảng Bản thuyết minh Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 giới thiệu khái quát Tài liệu làm quen tiếng Anh lớp 1 & 2; giới thiệu tổng quan về chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2; giới thiệu chung về tài liệu làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2; giới thiệu chi tiết sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1; phân phối chương trình; học liệu điện tử và thiết...

   44 p vlute 31/08/2020 107 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2" cung cấp cho sinh kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, giúp học sinh bước đầu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp một cách tương đối độc lập trong những tình huống giao tiếp cơ bản của cuộc sống thường nhật, tạo hứng thú và hình thành thói quen học tập ngoại ngữ...

   46 p vlute 31/08/2020 114 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí với các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.

   38 p vlute 31/08/2020 97 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học

  Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học; đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân...

   65 p vlute 31/08/2020 104 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân" với mục tiêu giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động;...

   59 p vlute 31/08/2020 179 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức – Ngoại ngữ 2" nhằm dạy và học tiếng Đức ở các trường phổ thông có mục tiêu trang bị cho học sinh khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức đạt trình độ Bậc 2 theo KNLNNVN (tương đương với bậc A2 của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ). Học sinh được trang bị các kiến thức tiếng...

   85 p vlute 31/08/2020 175 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Trên nền tảng những kiến thức cơ bản và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, Chương trình môn Địa lí giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực địa lí – một biểu hiện của năng lực khoa học; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác phát triển ở học sinh các phẩm...

   49 p vlute 31/08/2020 118 1

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác,...

   32 p vlute 31/08/2020 119 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa diễn ra trong không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài...

   67 p vlute 31/08/2020 125 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học cơ sở; góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn...

   82 p vlute 31/08/2020 157 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ

  Chương trình môn Công nghệ hình thành, phát triển ở học sinh năng lực công nghệ và những phẩm chất đặc thù trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đồng thời cùng với các môn học và hoạt...

   58 p vlute 31/08/2020 117 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số