• Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu một số phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học" là một tài liệu bổ ích nhằm giúp giáo viên, các bậc phụ huynh hiểu biết tốt hơn về sự phát triển tâm lý – sinh lý trẻ mầm non, tiểu học; cung cấp những tri thức, phương pháp; giúp giáo viên, phụ huynh hiểu được sự phát triển trí tuệ của trẻ; đồng...

   135 p vlute 22/07/2022 28 0

 • Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 2

  Cuốn sách "Tìm hiểu một số phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học" sẽ giúp người đọc các kĩ năng tổ chức trò chơi để trẻ tích cực khám phá, tương tác, trải nghiệm nhằm kích hoạt sự phát triển trí tuệ ngày từ tuổi ấu thơ, nuôi dưỡng phát triển thành tài năng khi trẻ trưởng thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   107 p vlute 22/07/2022 25 0

 • Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non; phát triển ngôn ngữ trẻ em là một khoa học; nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vlute 22/07/2022 27 0

 • Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: giáo dục chuẩn mực ngữ âm Tiếng Việt; hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo; dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 1 chương, trình bày một cách khái quát về bản chất, đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động vui nơi; các loại trò chơi và đồ chơi dành cho trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   41 p vlute 22/07/2022 25 0

 • Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2 trình bày phương pháp hướng dẫn chơi mỗi loại trò chơi; vấn đề thực hành để hình thành ở người học kĩ năng tổ chức mỗi loại trò chơi; những vấn đề cơ bản về việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non theo chủ để giáo dục phù hợp với...

   195 p vlute 22/07/2022 24 0

 • Giáo trình Văn học trẻ em (In lần thứ chín - có chỉnh lí, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Văn học trẻ em (In lần thứ chín - có chỉnh lí, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Văn học trẻ em (In lần thứ chín - có chỉnh lí, bổ sung): Phần 2 trình bày những nội dung về thơ do trẻ em Việt Nam viết và giới thiệu văn học trẻ em nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Giáo trình Văn học trẻ em (In lần thứ chín - có chỉnh lí, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Văn học trẻ em (In lần thứ chín - có chỉnh lí, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình "Văn học trẻ em" được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các khoa Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp sư phạm trong cả nước. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát tình hình sáng tác văn học cho trẻ em, một số nhà văn và tác phẩm...

   119 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình...

   131 p vlute 24/06/2022 61 1

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 Nội dung, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; chương 5 hiện tượng song ngữ; chương 6 làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 24/06/2022 55 1

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Dinh dưỡng và sức khỏe, nhu cầu về năng lượng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 24/06/2022 58 0

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Nguyên tắc xây dựng khẩu phần, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 24/06/2022 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số