• Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em; hệ thần kinh; cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sinh lí trẻ em: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hệ hô hấp; hệ tiêu hóa; hệ bài tiết; trao đổi chất và năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 22/11/2023

 • Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non - Nguyễn Quốc Toản

  Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non - Nguyễn Quốc Toản

  Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ lứa tuổi mầm non; Mục đích , nhiệm vụ, ý nghĩa của tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non; Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ lứa tuổi mầm non;...Mời...

   175 p vlute 30/10/2023

 • Ebook Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo: Phần 1

  Ebook Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo: Phần 1

  Cuốn sách "Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo" đề cập đến những tình huống phổ biến nhất và những phân tích mang tính tư vấn giúp các bậc phụ huynh và cô giáo mầm non tháo gỡ phần nào khó khăn trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách tại đây!

   105 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo: Phần 2

  Ebook Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo" tiếp tục đề cập đến những tình huống phổ biến nhất và những phân tích mang tính tư vấn giúp các bậc phụ huynh và cô giáo mầm non tham khảo trong quá trình giáo dục và nuôi dạy trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian

  Ebook Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian

  Cuốn sách "Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cơ sở lí luận của phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian; phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian; tiến trình dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vlute 23/10/2023

 • Giáo trình Giáo dục học mầm non - Phạm Thị Châu

  Giáo trình Giáo dục học mầm non - Phạm Thị Châu

  Giáo trình Giáo dục học mầm non gồm các nội dung chính như sau: những vấn đề chung của giáo dục mầm non; nhiệm vụ giáo dục mầm non; tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non; giáo viên mầm non và công tác quản lý nhóm lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   372 p vlute 23/10/2023

 • Giáo trình Nghề giáo viên mầm non - TS. Hồ Lam Hồng

  Giáo trình Nghề giáo viên mầm non - TS. Hồ Lam Hồng

  Giáo trình Nghề giáo viên mầm non cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non; Nhân cách và nghề giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ mầm non

  Ebook Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ mầm non

  Cuốn "Phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ mầm non" gồm các nội dung chính như sau: phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp nhà trẻ; phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi; phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi; phương pháp dạy và giáo án dạy trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

   277 p vlute 23/10/2023

 • Giáo trình Vệ sinh dinh dưỡng (Dành cho hệ CĐ sư phạm mầm non) - Lê Thị Mai Hoa

  Giáo trình Vệ sinh dinh dưỡng (Dành cho hệ CĐ sư phạm mầm non) - Lê Thị Mai Hoa

  Giáo trình Vệ sinh dinh dưỡng (Dành cho hệ CĐ sư phạm mầm non) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh thường gặp; vệ sinh trường mầm non; vệ sinh chăm sóc trẻ; dinh dưỡng học đại cương; giá trị dinh dưỡng của lương thực, thực phẩm và cách sử dụng, chế biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p vlute 23/10/2023

 • Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống; quá trình giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p vlute 26/08/2023

 • Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p vlute 26/08/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute281618179vi