• Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà: Phần 1

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà: Phần 1

  Cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà" cung cấp cho người đọc các bài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân sinh và phát triển xã hội hài hòa của các nhà khoa học. Phần 2 cuốn sách. các bài nghiên cứu lý luận chung về mối quán hệ giữa dân sinh và xã hội hài hòa, vấn đề dân sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà: Phần 2

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà" giới thiệu các bài viết như: Hồ Chí Minh với vấn đề dân sinh, lý luận xây dựng xã hội hài hòa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tìm hiểu nguồn gốc của khái niệm hài hòa trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, bảo đảm công bằng xã hội vì...

   163 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 1

  Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học và đời sống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu cơ bản của con người, giao tiếp - ứng xử, các giai đoạn phát triển nhân cách, những vấn đề tâm lý trong năm đầu, cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 2

  Ebook Tâm lý học và đời sống: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý học và đời sống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm xúc, tình cảm và tính tình; hụt hẫng và phản ứng với hẫng hụt, stress và các phản ứng với stress, stress và bệnh tập thể, stress và phản ứng nhiễu tâm, stress và tuổi chưa thành niên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người, tâm lý - ý thức - hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng; chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ; tình cảm và ý chí; nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p vlute 25/09/2023

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Phần 1 cuốn giáo trình "Xã hội học đại cương" trình bày các nội dung: Lịch sử hình thành xã hội học, đối tượng và chức năng xã hội học, phạm trù và khái niệm xã hội học, cá nhân và xã hội hóa, bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 21/04/2023

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Xã hội học đại cương" trình bày các nội dung: Hành động xã hội, xã hội học về cơ cấu xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, một số phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học, các bước đi trong...

   110 p vlute 21/04/2023

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình "Xã hội học giáo dục" được biên soạn nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái lược về xã hội học; đại cương về xã hội học giáo dục; hệ thống xã hội và...

   86 p vlute 21/04/2023

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Xã hội học giáo dục" trình bày các nội dung: Cấu trúc xã hội và giáo dục; thiết chế xã hội và mối quan hệ giữa thiết chế giáo dục với các thiết chế xã hội cơ bản khác; phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục; xã hội hóa cá nhân và xã hội hóa giáo dục. Mời các bạn cùng tham...

   86 p vlute 21/04/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute281618178vi