• Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên quyền, có đáp ứng giới; quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   49 p vlute 18/04/2022 9 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khó...

   72 p vlute 18/04/2022 9 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cho cán bộ cấphuyện, xã những kiến thức cơ bản về vai trò, cách thức tổchức và phát triển cộng đồng góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   88 p vlute 18/04/2022 8 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 gồm có 5 chương như sau: Chương 1 đối tượng, cơ cấu, chức năng của xã hội học; chương 2 sơ lược lịch sử và lý thuyết xã hội học; chương 3 phương pháp nghiên cứu xã hội học; chương 4 hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội; chương 5 cấu trúc xã hội và một số thuật ngữ liên quan. Mời...

   81 p vlute 18/03/2022 64 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về an sinh xã hội, chương 2 - bảo hiểm xã hội, chương 3 - cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p vlute 18/03/2022 20 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 - ưu đãi xã hội, chương 5 - quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo, chương 6 - bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, chương 7 - nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, chương 8 - quản lí nhà nước về an sinh xã hội. Mời các...

   128 p vlute 18/03/2022 21 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng lý luận, tiến trình giúp đỡ và đặc biệt và các kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp được sử dụng trong phương pháp công tác xã hội nhóm. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề chung về công tác xã hội nhóm và nền tảng lí...

   129 p vlute 18/03/2022 23 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Công tác xã hội nhóm gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiến trình công tác xã hội, một số kĩ năng cơ bản và kĩ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p vlute 18/03/2022 20 0

 • Ebook Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận: Phần 1

  Ebook Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận: Phần 1

  “Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận” của tác giả Trịnh Tiểu Lan có thể nói là một cuốn sách cần thiết dành cho những ai muốn nâng cao khả năng giao tiếp cùng năng lực phán đoán tâm lý con người. Sách gồm 14 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm có các chương như: Hiểu tâm lý của đối phương khi...

   122 p vlute 18/03/2022 19 0

 • Ebook Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận: Phần 2

  Ebook Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận: Phần 2

  Ebook Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận: Phần 2 gồm có các chương sau: Những lời nhất định không được nói; tìm hiểu người khác trong một phút; xây dựng hình tượng xã giao có sức lôi cuốn; trong công việc cần phải thận trọng từng bước một; trong cuộc sống, để người khác bất giác gần gũi bạn hơn; để được...

   151 p vlute 18/03/2022 21 0

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người học, đặc biệt là sinh viên ngành Khuyến nông những lý luận và khái niệm cơ bản về cộng đồng, các phương pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng và các kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức và nâng cao năng lực cho người dân trong các cộng đồng đặc biệt là...

   112 p vlute 26/01/2022 38 0

 • Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội; Chủ thể quản lý xã hội; Các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   236 p vlute 25/12/2021 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số