• Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông sẽ chỉ rõ bản chất của hoạt động học tập và vai trò của hoạt động học tập đối với sự phát triển năng lực nhận thức của học sinh nói chung, học sinh trung học phổ thông nói riêng.

   46 p vlute 18/04/2022 13 0

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở đề cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những phương pháp để có thể xây dụng được một môi trường học tập tốt nhất cho mỗi học sinh THCS ở những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

   22 p vlute 18/04/2022 12 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

  (NB) Tài liệu giảng dạy môn Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức thành 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Lý luận chung về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, một số hoạt động nghiệp vụ của Đội Thiếu niên Tiền Phong...

   56 p vlute 18/04/2022 13 0

 • Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới - Trần Khánh Đức

  Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới - Trần Khánh Đức

  Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Lược sử các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học; Những đặc trưng và xu hướng phát triển cơ bản của nền GD ĐH hiện đại; Cơ cấu hệ thống và đặc điểm về loại hình, tổ chức nhà trường đại học trong hệ thống GDDH Việt nam và...

   94 p vlute 18/04/2022 14 0

 • Bài giảng Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Bài giảng Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

  Bài giảng Kỹ năng và phương pháp dạy nghề nhằm cung cấp cho người học các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, kỹ năng dạy học nghề, phương pháp dạy học, cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích học tập của người học, đồng thời là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm...

   128 p vlute 18/04/2022 11 0

 • Bài giảng Phương tiện dạy học - Th.S Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Phương tiện dạy học - Th.S Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Phương tiện dạy học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về phương tiện dạy học; Phương tiện dạy học truyền thống; Phương tiện kỹ thuật dạy học; Ứng dụng phần mềm trong dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vlute 18/04/2022 31 0

 • Giáo trình Giáo dục học (Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm): Tập 1 - Trần Thị Tuyết Oanh

  Giáo trình Giáo dục học (Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm): Tập 1 - Trần Thị Tuyết Oanh

  Giáo trình Giáo dục học gồm có 11 chương, trình bày những vấn đề về Giáo dục học là một khoa học; Giáo dục và sự phát triển xã hội; Giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục tiêu và nguyên lí giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   222 p vlute 18/04/2022 21 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Đinh Đại Gái & TS. Lê Việt Thắng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Đinh Đại Gái & TS. Lê Việt Thắng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Tập bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thể hiện đầy đủ những kiến thức bổ ích và...

   202 p vlute 18/04/2022 15 0

 • Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần 11 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học; Xử lý và phân tích số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p vlute 18/04/2022 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc

  Bài giảng Toán rời rạc

  Nội dung của Bài giảng Toán rời rạc này được bố trí trong 4 phần, không kể lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo và phần phụ lục: Phần 1 được dành cho Chương I đề cập đến Thuật toán; Phần 2 được dành cho Chương II nói đến bài toán đếm; Phần 3 đây là phần chiếm nhiều trang nhất trong giáo trình, bàn về Lý thuyết đồ thị và các...

   163 p vlute 26/01/2022 56 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương - Nguyễn Thị Bích Hồng & Võ Văn Nam

  Giáo trình Giáo dục học đại cương - Nguyễn Thị Bích Hồng & Võ Văn Nam

  Giáo trình Giáo dục học đại cương gồm có 4 chương, mỗi chương đều giới thiệu mục tiêu học tập định hướng cho sinh viên trong việc tìm hiểu nội dung đồng thời giúp sinh viên tự thẩm định kết quả học tập của mình. Ngoài phần trình bày lý thuyết, tài liệu còn đưa ra những câu hỏi hướng dẫn học tập và thảo luận ở cuối chương để sinh...

   111 p vlute 26/10/2021 104 2

 • Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Bài giảng Giải tích phức nâng cao chủ yếu được dùng như là tài liệu học tập chính cho học viên Cao học các ngành Toán lý thuyết và Ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của tài liệu là tập trung vào những kết quả định tính cơ bản nhất của Lý thuyết hàm chỉnh hình mà có thể học viên đã được...

   110 p vlute 25/09/2021 89 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số