• Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 1 Biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu" có nội dung trình bày về lịch pháp và các loại lịch Đông phương; lịch can chi và ý nghĩa âm dương ngũ hành của mỗi tháng; lược khảo biên niên lịch sử thế giới; những trận chiến lừng danh trong...

   212 p vlute 12/05/2023 11 0

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1 phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam như: Nghiên cứu văn hóa vùng, khuynh hướng và các vấn đề đặt ra; Nghiên cứu các sắc thái văn hóa địa phương ở Việt Nam - từ những ý niệm đến các khái niệm; Phác thảo về phân vùng văn hóa ở nước ta; Vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ;...

   360 p vlute 12/05/2023 3 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học, xây dựng bài giảng, giáo trình điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vlute 21/04/2023 9 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học" trình bày các nội dung: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học hóa học, sử dụng một số phần mềm kiểm tra đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p vlute 21/04/2023 8 0

 • Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm được xây dựng trên cơ sở có sự tham khảo và kế thừa các giáo trình Giao tiếp, Giao tiếp sư phạm của các lác giả trong nước và ngoài nước, đồng thời có bổ sung một sổ kiến thức mới của Giao tiếp sư phạm hiện nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   57 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Mỗi chương trong giáo trình Giao tiếp sư phạm đề trình bày các khái niệm, chức năng, phân loại, vai trò của giao tiếp; nguyên tắc, phong cách, kỹ năng giao tiếp sư phạm; những vấn đề lý luận về kỹ năng giao liếp sư phạm; hệ thống các bài tập giúp sinh viên vận dụng những tri thức đã học vào việc rèn luyện, hình thành các kỹ năng giao tiếp sư...

   39 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 1

  Rèn luyện kỹ năng thuyết trình hiệu quả được biên soạn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, gợi ý thiết thực và các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến kỹ năng thuyết trình. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về thuyết trình, để thuyết trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vlute 20/03/2023 6 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 2

  Ebook Bộ sách Kỹ năng sống - Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng thuyết trình hiệu quả" trình bày các nội dung: Chuẩn bị tại buổi thuyết trình, thể hiện một bài thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 20/03/2023 7 0

 • Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 1 trình bày các nội dung: Năng lực và hệ thống năng lực cần phát triển cho sinh viên, quá trình dạy học phát triển năng lực cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p vlute 20/03/2023 10 0

 • Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 2

  Ebook Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại học (Chuyên khảo về Khoa học giáo dục)" trình bày các nội dung: Mục tiêu học tập phát triển năng lực cho sinh viên, phương pháp dạy học phát triển năng lực cho sinh viên, đánh giá năng lực trong giáo dục đại học.

   251 p vlute 20/03/2023 11 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p vlute 27/02/2023 12 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: sơ đồ mô tả quy trình nghiên cứu; nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính); nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p vlute 27/02/2023 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số