• Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 1 của bài giảng Luật Thực phẩm giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thực phẩm, giới thiệu cấu trúc của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, giới thiệu về Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p vlute 29/03/2018 13 1

 • Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 3 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 3 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm - Chương 3 đề cập đến vấn đề áp dụng luật vào thực tế quản lý bếp ăn tập thể. Nội dung chính trong chương 3 trình bày các nội dung về quản lý nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung cụ thể.

   47 p vlute 29/03/2018 12 0

 • Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 2 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 2 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm chương 2 trình bày về luật và tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên tắc chung của hệ thống luật, mô hình quản lý an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 29/03/2018 11 0

 • Bài giảng Luật và tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới

  Bài giảng Luật và tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới

  Bài giảng Luật và tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới giới thiệu đến bạn đọc những nguyên tắc chung của hệ thống luật, giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của một số nước trên thế giới và Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 29/03/2018 10 0

 • Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 4 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 4 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 4 của bài giảng Luật Thực phẩm trang bị cho người học những hiểu biết về bố trí bếp trong nhà hàng. Chương này cung cấp những hướng dẫn cơ bản về cách bố trí bếp ở một số khu vực như: Khu sơ chế, khu gia công, khu chế biến, khu soạn đồ/ra đồ, khu rửa bát và diệt khuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 29/03/2018 11 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 11 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 11 - Bùi Hồng Quân

  Mục tiêu của Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 11 Vi khuẩn đường ruột nhằm giúp các bạn Nêu các tích chất chung của VKĐR, phân loại VKĐR, phân biệt 3 loại KN của VKĐR, mô tả tích chất vi sinh học của E. coli, nêu khả năng gây bệnh của E. coli, kể 4 loại Shigella và khả năng gây bệnh của chúng, nêu tính chất vi sinh học và khả năng gây bệnh...

   62 p vlute 28/02/2018 20 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 6 Sự liên hệ giữa vật chủ và vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lực phát sinh bệnh nhiễm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   34 p vlute 28/02/2018 19 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 5 Di truyền vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Vật liệu di truyền của vi khuẩn, sự sao chép của nhiễm sắc thể vi khuẩn, các kiểu sao chép ADN ở E. coli, sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   112 p vlute 28/02/2018 20 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 8 Phản ứng huyết thanh trình bày các nội dung sau: Đại cương, đặc điểm của phản ứng huyết thanh, các loại phản ứng huyết thanh, kỹ thuật miễn dịch men (ELISA). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   22 p vlute 28/02/2018 20 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 Sự trao đổi chất của vi sinh vật trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lượng và các quá trình phân giải đường hexose, hô hấp, quá trình hóa thẩm thấu của vi khuẩn, Oxy hóa không hoàn toàn, lên men. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   79 p vlute 28/02/2018 22 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 7 Kháng nguyên – kháng thể trình bày các nội dung sau: Đáp ứng miễn dịch, cơ quan thuộc hệ thống miễn dịch, tế bào thuộc hệ thống miễn dịch, miễn dịch nguyên và kháng nguyên. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   48 p vlute 28/02/2018 21 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 10 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 10 - Bùi Hồng Quân

  Mục tiêu của Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 10 Kháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn nhằm giúp các bạn Xác định bản chất thuốc KS, phân biệt thuốc KS với chất sát khuẩn và chất tẩy uế, nêu cơ chế tác động của KS, liệt kê các họ KS chủ yếu, giải thích cơ chế, nguồn gốc của sự kháng thuốc và nêu các biện pháp hạn chế sự kháng...

   58 p vlute 28/02/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook