• Giáo trình: Sức bền vật liệu

    Giáo trình: Sức bền vật liệu

    Sức bền vật liệu (SBVL) là môn học kĩ thuật cơ sở của các ngành kĩ thuật (Xây dựng, Cơ khí, Cầu đường, Kiến trúc,...). Mục đích của SBVL là nghiên cứu các qui luật ứng xử, ứng suất và biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của các nhân tố bên ngoài như: ngoại lực, nhiệt độ, biến dạng cưỡng bức,...Sức bền vật liệu là một môn học...

     259 p vlute 11/03/2013 125 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook