• Ebook Kỹ thuật máy dầu cặn - Máy Diésel: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật máy dầu cặn - Máy Diésel: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật máy dầu cặn - Máy Diésel" trình bày vài nét đại cương về máy dầu cặn, nghiên cứu về cách vận chuyển theo lý thuyết, nghiên cứu về chu kỳ Diésel, sắp loại tổng quát các thứ máy dầu cặn, sự cung cấp nhiên liệu cho động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Ebook Kỹ thuật máy dầu cặn - Máy Diésel: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật máy dầu cặn - Máy Diésel: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu về máy diésel và kỹ thuật máy dầu cặn" trình bày các nội dung: Xịt nhiên liệu vào xy lanh, làm nguội máy dầu cặn, làm trơn máy dầu cặn, xông máy, máy phát hành, điều chỉnh và hoàn bị động cơ, trông nom và duy trì động cơ, tìm "PAN" có phương pháp, sửa chữa thông thường. Mời các bạn cùng tham...

   84 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Ebook Ổn định và động lực học công trình: Phần 1

  Ebook Ổn định và động lực học công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ổn định và động lực học công trình" trình bày về ổn định công trình; mở đầu về môn học ổn định công trình; các phương pháp nghiên cứu; ổn định của các thanh thẳng; ổn định của hệ thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vlute 27/02/2023 21 0

 • Ebook Ổn định và động lực học công trình: Phần 2

  Ebook Ổn định và động lực học công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ổn định và động lực học công trình" tiếp tục trình bày về động lực học công trình; mở đầu về động lực học công trình; dao động của hệ có một bậc tự do; dao động của hệ có một số bậc tự do; dao động của khung và dầm liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vlute 27/02/2023 19 0

 • Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Bài tập địa chất công trình - các hiện tượng địa chất động lực công trình, nước dưới đất; bài tập cơ học đất - phân bố ứng suất trong đất, lún của nền đất, sức chịu tải của nền đất, áp lực đất lên tường...

   246 p vlute 27/02/2023 16 0

 • Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Ebook Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: bài tập nền móng công trình - công tác hố móng, các loại móng, công trình đất có cốt, sức chịu tải của móng tấm được gia cố bằng thanh kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p vlute 27/02/2023 15 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: động đất và cơ sở của động đất học công trình; cơ sở của động lực học công trình và tính toán các hệ kết cấu đàn hồi chịu động đất; cơ sở tính toán các hệ kết cấu không đàn hồi chịu động đất; các phương pháp...

   133 p vlute 27/02/2023 73 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tính toán các công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCXDVN 375:2006); phương pháp tĩnh lực ngang tương đương; phương pháp phân tích phổ quang phản ứng; tổ hợp các hệ quả các thành phần tác động động...

   111 p vlute 27/02/2023 17 0

 • Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 1 - KS. Trần Tuấn Sơn

  Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 1 - KS. Trần Tuấn Sơn

  Cuốn sách "Kết cấu màng mỏng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại kết cấu màng mỏng; Cấu kiện tính năng của vật liệu màng mỏng; Các phương pháp liên kết vật liệu màng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p vlute 29/01/2023 58 0

 • Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 2 - KS. Trần Tuấn Sơn

  Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 2 - KS. Trần Tuấn Sơn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kết cấu màng mỏng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tính toán kết cấu màng mỏng; Một số chú ý trong thiết kế kết cấu màng mỏng; Các kết cấu trong công trình mái màng - thi công và bảo dưỡng mái màng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p vlute 29/01/2023 46 0

 • Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm chung về bê tông cốt thép; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép; cấu kiện chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   132 p vlute 25/11/2022 16 0

 • Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu kiện chịu nén; cấu kiện chịu nén và chịu xoắn; tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai; kết cấu bê tông ứng lực trước; sự chịu lực cục bộ. Mời các bạn cùng...

   122 p vlute 25/11/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số