Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng - Khổng Trọng Toàn

Trong phần này là các câu hỏi và câu trả lời về thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Với 176 câu hỏi và câu trả lời về kiến trúc và kết cấu nhà cao tầng cũng như về các lĩnh vực khác. Mời các bạn cũng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook