• Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm khai thác của đường ô tô; Dòng xe; Dòng xe nhiều thành phần; Một số hình ảnh về hư hỏng đường trong quá trình khai thác; Chất lượng khai thác đường theo thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vlute 22/07/2022 23 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toổ chứa quản lý khai thác; Sơ đồ tổ chức cục đường bộ Việt Nam; Khu quản lý đường bộ; Phân khu, công ty quản lý và sửa chửa đường bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 22/07/2022 26 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cường độ cảm xúc tối ưu; Đánh giá mức độ phù hợp của môi trường; Tác động của ô tô trên đường; Đặc điểm tác dụng của tải trọng thẳng đứng trên đường ô tô;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vlute 22/07/2022 21 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khai thác; Đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô; Phương pháp đánh giác mức độ an toàn giao thông của đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa nền đường ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp thấp; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vlute 22/07/2022 25 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc quản lý báo hiệu đường bộ; Các thiết bị phân luồng, hướng dẫn giao thông và các thiết bị phòng hộ; Quản lý khai thác hệ thống biển báo và thiết bị trên đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 22/07/2022 22 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết cơ bản của dòng xe; Lý thuyết xác suất thống kế trong phân tích dòng xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khả năng thông qua và mức phục vụ của đường và nút giao thông cùng mức; Thiết kế và tổ chức đỗ xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 1+2

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 1+2

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 1+2 Khái niệm chung về đường và giao thông đô thị; Vai trò của hệ thống giao thông vận tải đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của thành phố và giao thông thành phố; Phân loại và phân cấp quản lý đô thị; Vai trò giao thông và phân loại giao thông...

   25 p vlute 18/03/2022 64 0

 • Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 3

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 3

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 3 Mạng lưới đường đô thi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đường thành phố; Các dạng mạng lưới đường thành phố; Các tiêu chuẩn đánh giá mạng lưới đường phố; Phân loại đường đô thi.

   19 p vlute 18/03/2022 56 0

 • Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 4

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 4

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 4 Nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về nút giao thông; Nút giao thông không bố trí đèn tín hiệu và khả năng thông qua; Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu; Ính toán điều khiển nút đơn và với chu kỳ cố...

   69 p vlute 18/03/2022 56 0

 • Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 5+6+7

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 5+6+7

  Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 5+6+7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức giao thông trong đô thị; Giao thông và môi trường; Thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vlute 18/03/2022 63 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số