• Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng máy nivô, máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 1

  Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm chung, tính chất cơ lý của vật liệu, nguyên lý tính toán và cấu tạo, cấu kiện chịu uốn (tính toán theo cường độ), cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo và chịu xoắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 2

  Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tính toán cấu kiện bêtông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai, kết cấu bêtông ứng lực trước, sự chịu lực cục bộ, sàn phẳng bằng bêtông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung về quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị; đánh giá đất đai xây dựng theo điều khiện tự nhiên; những vấn đề chung về quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo...

   107 p vlute 25/09/2023

 • Ebook Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế quy hoạch cao độ nền đường phố, ngã giao nhau và quảng trường, quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng đô thị, phương pháp tính khối lượng đất, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đặc biệt. Mời...

   102 p vlute 25/09/2023

 • Ebook ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1) - Phần 1

  Ebook ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1) - Phần 1

  Cuốn sách "ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu khái quát phần mềm ANSYS; Kết cấu giàn; Kết cấu dầm và khung; Phần tử dầm; Phân tích kết cấu dầm và khung;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   215 p vlute 26/08/2023

 • Ebook ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1) - Phần 2

  Ebook ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "ANSYS: Phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài toán phẳng; Kết cấu vỏ mỏng; Phân tích kết cấu vỏ; Phân tích bài toán khối. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p vlute 26/08/2023

 • Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Lập kế hoạch quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;... Mời...

   115 p vlute 26/08/2023

 • Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý hạ tầng kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng...

   97 p vlute 26/08/2023

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 1

  Ebook Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 1

  Ebook Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phạm vi áp dụng; tiêu chuẩn viện dẫn; thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu; chỉ dẫn chung; vật liệu dùng cho kết cấu bê tông ứng suất trước; tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo các trạng thái giới hạn thứ...

   160 p vlute 26/08/2023

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 2

  Ebook Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Kết cấu bê tông ứng suất trước theo chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 356:2005: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo các trạng thái giới hạn thứ hai; các chỉ dẫn về cấu tạo; ví dụ tính toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p vlute 26/08/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute281578188vi