Bài giảng Quản lý khai thác đường bộ - Chương 3: Vật liệu trong bảo dưỡng mặt đường

Nội dung bài giảng trình bày các nội dung: Vật liệu và công nghệ bảo dưỡng mặt đường mềm, vật liệu và công nghệ bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.