• Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương được biên soạn dựa trên sự lồng ghép, tích hợp với một số môn thuộc khoa học cơ bản, y học cơ sờ và y học lâm sàng theo dự án “Đồi mới chương trinh đào tạo bác sĩ đa khoa” năm 2017 cúa Bộ Y tế. Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   91 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hóa sinh đại cương" trình bày các nội dung: Hóa học và chuyển hóa Glucid; hóa học và chuyển hóa Lipid; chuyển hóa nước và các chất vô cơ; hóa sinh các dịch cơ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền

  Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền

  Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về mì chính; Các phương pháp sản xuất mì chính; Sản xuất mì chính bằng phương pháp thuỷ phân; Nghiên cứu hoàn chỉnh Sản xuất mì chính theo phương pháp lên men. Mời các bạn cùng tham khảo!

   246 p vlute 20/03/2023 4 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền

  Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men từ thủy sản; Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ thịt và sữa; Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men từ đậu nành và hạt ngũ cốc; Công nghệ sản...

   115 p vlute 20/03/2023 4 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 5 Tiến hoá và đa dạng vi sinh vật, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiến hoá và hệ thống học phân tử vi sinh vật; vi rút; vi khuẩn; vi khuẩn cổ; vi sinh vật nhận thật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 3 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 3 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dinh dưỡng và biến dưỡng; tăng trưởng; kiểm soát tăng trưởng; các phương thức biến dưỡng vật chất và năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 6 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 6 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 6 Sinh thái học vi sinh vật, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: mục tiêu của sinh thái học vi sinh vật; đặc điểm của vi sinh vật trong tự nhiên; các phương pháp nghiên cứu sinh thái học vi sinh vật; hoạt động và vai trò của vi sinh vật trong các hệ sinh thái; vai trò của vi sinh vật trong các chu trình sinh địa hoá...

   112 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các đại phân tử sinh học; Sinh học tế bào vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 4 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 4 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 4 Di truyền học vi sinh vật, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: di truyền học phân tử; điều hoà sự biểu hiện của gen; di truyền học vi sinh vật; đặc điểm sinh học của virut; kỹ thuật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu đời sống, hoạt động của tế bào; sự đang dạng, sự tiến hoá ở vi sinh vật; hoạt động trong tự nhiên; vai trò trong xã hội loài người, cơ thể con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 7 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 7 - PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Vi sinh vật học: Chương 7 Vi sinh vật gây bệnh ở người, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quan hệ vật chủ-ký sinh; cơ sở miễn dịch học; vi sinh y học; dịch tễ học và vi sinh vật học cộng đồng; bệnh do vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ các sản phẩm sữa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sữa nguyên liệu; Thành phần hóa học của sữa; Một số tính chất đặc trưng của sữa; Một số yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và chất lượng của sữa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p vlute 29/01/2023 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số