• Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô...

   432 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Cuốn sách "Lễ hội Thánh Gióng" là tập hợp những công trình sưu tầm nghiên cứu vế di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   396 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Người nguyên thủy trên lãnh thổ Việt Nam, thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p vlute 22/07/2022 8 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Việt Nam từ 1930 đến 1995, niên biểu lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p vlute 22/07/2022 8 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Nội dung cuốn sách đề cập đến các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: Hôn nhân, sinh - dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, tang, giỗ, tết, tế lễ, âm - dương ngũ hành đã tồn tại ở nước ta từ cổ xưa đến nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   110 p vlute 18/04/2022 41 2

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới hiện nay ở nước ta không chỉ đơn thuần dựa vào ý nghĩ chủ quan, mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử thế, hợp với trào lưu tiến hóa. Nối tiếp nội dung phần 2, phần 2 sẽ giới thiệu tới người đọc một số phong tục truyền thống trong...

   90 p vlute 18/04/2022 37 1

 • Ebook Hỏi và đáp về 54 dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về 54 dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Nước ta là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc, bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu bức tranh chung với những nét khái quát về 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   153 p vlute 18/04/2022 34 0

 • Ebook Hỏi và đáp về 54 dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về 54 dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Mỗi dân tộc được giới thiệu với những nét riêng về lịch sử, văn hóa, hoạt động kinh tế, phong tục tập quán đặc trưng liên quan đến những nhu cầu thiết yếu nhất của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng như ăn, mặc, ở, hoạt động kinh tế chủ yếu, phương tiện vận chuyển, quan hệ xã hội, cưới xin, sinh đẻ, ma chay, thờ cúng, lễ tết, học, văn...

   153 p vlute 18/04/2022 36 0

 • Hỏi - đáp về Di sản văn hóa Việt Nam và di sản thế giới tại Việt Nam: Phần 1

  Hỏi - đáp về Di sản văn hóa Việt Nam và di sản thế giới tại Việt Nam: Phần 1

  Nội dung cuốn sách gồm 74 câu hỏi và trả lời cung cấp cho bạn đọc những thông tin, hiểu biết cơ bản về di sản thế giới nói chung, các di sản thế giới tại Việt Nam nói riêng và các công ước, tổ chức có liên quan. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   68 p vlute 18/04/2022 33 0

 • Hỏi - đáp về Di sản văn hóa Việt Nam và di sản thế giới tại Việt Nam: Phần 2

  Hỏi - đáp về Di sản văn hóa Việt Nam và di sản thế giới tại Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức về các di sản thế giới mà Việt Nam đang sở hữu thông qua các câu hỏi và đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vlute 18/04/2022 34 0

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 1

  Cuốn sách Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử được biên tập trên cơ sở tập hợp những bài nghiên cứu về chủ đề này trong thời gian từ năm 2008 đến cuối năm 2014, kết hợp với một số bài nghiên cứu mới chưa công bố và những chỉnh lý, cập nhật gần đây. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 sau đây trình bày tổng...

   505 p vlute 18/03/2022 65 1

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử: Phần 2 giới thiệu Trung tâm văn hóa Phú Xuân - Huế, phần này gồm 2 chương, chương 1 sẽ giới thiệu về Phú Xuân - Huế: Lịch sử và Di sản văn hóa, chương 2 là giới thiệu về Châu bản triều Nguyễn. Phần 2 này cũng giới thiệu một số trung tâm và vùng miền khác như Xứ Thanh, Xứ Nghệ Tĩnh, Không gian...

   519 p vlute 18/03/2022 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số