• Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh): Phần 1 có nội dung trình bày về: địa lý lịch sử từ Vĩnh Long xưa đến các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh ngày nay; phân tích địa bạ tỉnh Vĩnh Long; phân bố ruộng đất tỉnh Vĩnh Long; cơ cấu sử dụng ruộng đất và cơ cấu cây trồng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p vlute 12/05/2023 22 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh)" có nội dung trình bày về: danh mục phân ranh hành chính của phủ Hoằng An, phủ Định Viễn, phủ Lạc Hóa; địa bạ tỉnh Vĩnh Long; thống kê diện tích tỉnh Vĩnh Long; toàn văn địa bạ thôn Phú Phong;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p vlute 12/05/2023 14 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng): Phần 1 trình bày về địa lý lịch sử và phân tích địa bạ các tỉnh từ An Giang xưa tới các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và một phần Đồng Tháp ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   151 p vlute 12/05/2023 13 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng)" trình bày về danh mục phân ranh hành chính và địa bạ các tỉnh từ An Giang xưa tới các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và một phần Đồng Tháp ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   250 p vlute 12/05/2023 14 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải)" trình bày về địa lý lịch sử từ Hà Tiên xưa đến Kiện Giang - Minh Hải nay; phân tích địa bạ tỉnh Hà Tiên; phân bổ hành chính Hà Tiên trước 1836; phân bổ hành chính tỉnh Hà Tiên theo sưu tập địa bạ lập năm 1836;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p vlute 12/05/2023 16 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải)" trình bày về địa bạ tỉnh Hà Tiên và các huyện Hà Châu, Kiên Giang, Long Xuyên; thống kê diện tích tỉnh Hà Tiên, diện tích điền thổ của các xã thôn, danh sách các họ người Miên lấy gốc từ tên xã thôn; danh sách chủ ruộng đất và chức dịch;......

   166 p vlute 12/05/2023 14 0

 • Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 2): Phần 2

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Almanach: Những nền văn minh thế giới - Tập 2: Những nền văn minh nhân loại - di sản - văn hóa - đất nước - con người và các phong tục kỳ lạ trên thế giới" có nội dung trình bày về: những dấu ấn nghệ thuật trong các nền văn minh nhân loại; những tác phẩm đồ sộ bất hủ của nhân loại; thơ Đường - đỉnh cao của ngôn ngữ...

   1072 p vlute 12/05/2023 12 0

 • Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 2): Phần 1

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Almanach: Những nền văn minh thế giới - Tập 2: Những nền văn minh nhân loại - di sản - văn hóa - đất nước - con người và các phong tục kỳ lạ trên thế giới" có nội dung trình bày về: ngược dòng lịch sử nền văn minh sông Nin; nền văn minh Hy Lạp; nền văn minh La Mã; nền văn minh Tây Á; nền văn hóa 5000 năm của Ấn Độ; nề văn...

   536 p vlute 12/05/2023 12 0

 • Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 2

  Ebook Almanach: Những nền văn minh thế giới - (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Almanach: Những nền văn minh thế giới - Tập 1: Biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu" có nội dung trình bày về những sử gia lừng danh; những vị tướng nổi tiếng thế giới; những tên trùm phát xít tội phạm chiến tranh; nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu;......

   345 p vlute 12/05/2023 14 0

 • Ebook Đô thị cổ Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đô thị cổ Việt Nam: Phần 1

  "Đô thị cổ Việt Nam" là công trình lập thể do Giáo sư Văn Tạo làm chủ nhiệm. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: diễn biến lịch sử và đặc điểm các đô thị cổ ở Việt Nam; đô thị cổ và vấn đề đô thị hóa ở Việt Nam; đô thị cổ Cổ Loa; đô thị cổ Liên Lâu; đô thị cổ Hoa Lư; đô thị cổ Hà Nội;......

   168 p vlute 12/05/2023 14 0

 • Ebook Đô thị cổ Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đô thị cổ Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đô thị cổ Việt Nam" tiếp tục trình bày những nội dung về: đô thị cổ Lạng Sơn; đô thị cổ Phố Hiến; đô thị cổ Hội An; đô thị cổ Hưng Hóa; đô thị cổ Dương Xá - Thanh Hóa trấn; đô thị cổ Vinh - Bến Thủy; đô thị cổ Huế; đô thị cổ Sài Gòn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p vlute 12/05/2023 16 0

 • Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2

  Giáo trình Phong tục tập quán Ấn Độ: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 5: Hôn nhân - Bổn phận thiêng liêng; Chương 6: Ngôi nhà - Nỗi sợ mắt quỷ; Chương 7: Tang ma - Sự trở về với đại ngã; Chương 8: Lễ hội và hành hương - Con đường đến với thần linh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p vlute 12/05/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số