• Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hành vi người tiêu dùng; những vấn đề cơ bản về hành vi người tiêu dùng; phát triển và sử dụng thông tin về hành vi người tiêu dùng; ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi; động cơ, khả năng và cơ hội; nhận thức; kiến thức và trí nhớ; thái...

   168 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tiến trình ra quyết định; nhận biết vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá và ra quyết định; ảnh hưởng của giá trị, tính cách và lối sống đến hành vi người tiêu dùng; kết quả hành vi người tiêu dùng; hành vi người tiêu dùng biểu tượng; chấp nhận, phản đối và...

   207 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau; thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các...

   246 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: những phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức chuyển tiền và nhờ thu; nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   300 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; các công cụ thanh toán quốc tế sử trong ngoại thương; các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng...

   275 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại sử dụng trong ngoại thương; khái niệm chung về tài trợ thương mại quốc tế; các loại tài trợ thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   231 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 1

  Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ" Phần 1 cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Chính sách tiền tệ và các chức năng của hệ thống ngân hàng trung ương; Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   333 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 2

  Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ" tiếp tục cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Hệ thống tiền tệ và tín dụng quốc tế; Cải cách hệ thống ngân hàng ở Đông Âu và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   102 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth

  Ebook Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth

  Ebook "Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth" explains the powerful “Routes-to-Market” approach for driving profitable growth. World-class organizations including IBM, Microsoft, HP, Cisco, Hitachi, Adobe and Plantronics, and hundreds of smaller companies, have adopted RTM to develop and execute highly successful go-to-market strategies and tactics.

   212 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling

  Ebook Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling

  Ebook "Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling" addresses a problem of academic and practical relevance and includes, with the Business Process Blueprinting, a first solution. Most important, Michael Hewing links with his approach two disciplines that usually operate independently from each other. The Business Process Blueprinting bridges the existing gap between the two fields and incorporates...

   239 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan

  Ebook Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan

  Ebook "Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan" tries to examine the economics of habits via theoretical models and empirical testing of the models using micro and macro datasets, as they pertain to addressing various economics issues, including habit forming or addictive behaviors such as smoking and various forms of gambling.

   201 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Marketing your consulting services - Elaine Biech

  Ebook Marketing your consulting services - Elaine Biech

  Ebook "Marketing your consulting services" is a complete how-to guide that will help you develop and implement a dynamic marketing plan that will make your consulting business more visible to clients and more competitive in the marketplace. Written by Elaine Biech - one of the foremost experts in the field of consulting-this practical and easy-to-use resource includes useful guidance, practical ideas, special consulting.

   317 p vlute 22/11/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute