• Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vlute 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 5: Thanh toán điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 7: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương này trình bày những nội dung: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

   30 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   22 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 1

  Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 1

  PR chính là việc tạo quan hệ tốt đẹp với công chúng của một tổ chức. Những công chúng đó bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ, những người bạn của trái đất, những doanh nghiệp láng giềng, hoặc bất kỳ ai thực sự hoặc có thể chịu ảnh hưởng bởi điều chúng ta làm. Ý tưởng trong cuốn sách "100 ý tưởng PR tuyệt hay" được góp...

   123 p vlute 25/01/2021 22 2

 • Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 2

  Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 2

  Quyển sách "100 ý tưởng PR tuyệt hay" nhắm đến số lượng độc giả khá rộng. Nếu bạn không có kinh nghiệm gì về PR, nó sẽ cung cấp một số ý tưởng nền tảng; nếu bạn là một chuyên gia PR giàu kinh nghiệm, thì quyển sách này cs thể sẽ mang đến một vài ý tưởng mà bạn chưa mường tượng đến. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách...

   111 p vlute 25/01/2021 20 1

 • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lí nhà nước về đất đai, địa vị pháp lí của người sử dụng đất, hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p vlute 25/01/2021 17 0

 • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2 tiếp tục trình bày các kiến thức thủ tục hành chính về đất đai, chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạn pháp luật đất đai,... Mời các bạn cùng...

   188 p vlute 25/01/2021 17 0

 • Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự, thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p vlute 25/01/2021 18 0

 • Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về việc thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể, biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, phí và chi phí thi hành...

   222 p vlute 25/01/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số