• Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Chương 1 tổng quan về quản trị kinh doanh quốc tế; chương 2 quản trị marketing quốc tế; chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế; chương 4 quản trị các yếu tố của hoạt động kinh doanh quốc tế; chương 5 hợp đồng kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập “Quản trị marketing” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu được viết dưới góc độ một nhà quản trị marketing – những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của một...

   111 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Các chiến lược cạnh tranh và phát triển, các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị giá bán sản phẩm, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing tích hợp, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing.

   120 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương cung cấp các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; Kế toán tài sản cố định, công...

   130 p vlute 25/09/2021 6 0

 • Giáo trình Bảo hiểm

  Giáo trình Bảo hiểm

  Giáo trình Bảo hiểm được tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chương trình môn học bậc trung cấp; là tài liệu cần thiết cho học sinh ngành Kế toán doanh nghiệp, đáp ứng chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

   156 p vlute 25/09/2021 10 0

 • Giáo trình Kế toán chứng từ sổ sách

  Giáo trình Kế toán chứng từ sổ sách

  Giáo trình kế toán chứng từ sổ sách là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình kế toán chứng từ sổ sách gồm 4 chương: Những vấn đề chung về thực hành chứng từ và sổ...

   270 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình gồm 8 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản của tài chính; Tài chính công và chính sách tài khóa; Tài chính doanh nghiệp; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ; Các định chế tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương; Thị trường...

   212 p vlute 25/09/2021 6 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kế toán (Ngành: Kế toán)

  Giáo trình Nghiệp vụ kế toán (Ngành: Kế toán)

  Giáo trình Nghiệp vụ kế toán gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong kế toán, nội dung giáo trình gồm: Tổng quan về nghiệp vụ kế toán; Kế toán quỹ; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán; Kế Toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo kế toán.

   202 p vlute 25/09/2021 6 0

 • Tài liệu học tập Marketing dịch vụ: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing dịch vụ: Phần 1

  Tài liệu thực tập Marketing dịch vụ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về dịch vụ, marketing dịch vụ; Nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ; Giao tiếp dịch vụ; Định vị và chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vlute 27/08/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số