• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế lượng là gì; Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy nhiều biến; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời; Phân tích hồi quy và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy với biến giả; Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện phương sai của sai số thay đổi; Khắc phục phương sai của sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện hiện tượng tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; Phát hiện đa cộng tuyến; Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thuộc tính của 1 mô hình tốt; Các loại sai lầm thường mắc; Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; Một số mô hình kinh tế thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 Định giá bán sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên năm được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bán sản phẩm; Quyết định giá bán sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm kế toán quản trị; Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị; Phương pháp nghiên cứu; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Yêu cầu của kế toán quản trị; Nhiệm vụ của kế toán quản trị; Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp;...

   26 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 Dự toán sản xuất kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về dự toán; Định mức chi phí; Dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được Chi phí là gì? Bản chất, đặc điểm của chi phí?; Các cách phân loại chi phí nhằm đáp ứng các mục đích sử dụng thông tin khác nhau; Các phương pháp phân tích & tách chi phí hỗn hợp thành định phí & biến phí.

   36 p vlute 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số