• Ebook English for lawyers (Tái bản): Phần 1

  Ebook English for lawyers (Tái bản): Phần 1

  Cuốn sách "English for lawyers" được viên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên luật tiếp cận, phát triển vốn thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   174 p vlute 21/10/2022 3 0

 • Ebook English for lawyers (Tái bản): Phần 2

  Ebook English for lawyers (Tái bản): Phần 2

  Cuốn sách "English for lawyers" đáp ứng yêu cầu của các cán bộ công tác trong các cơ quan nghiên cứu, xây dựng và bảo vệ pháp luật có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật các nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   171 p vlute 21/10/2022 4 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, trách nhiệm hình sự và cơ sở của trách nhiệm hình sự, hình phạt và quyết định hình phạt. Mời các bạn cùng tham khảo...

   310 p vlute 22/08/2022 27 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

  Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Các biện pháp tư pháp trong pháp Luật Hình sự Việt Nam; án treo; các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   472 p vlute 22/08/2022 28 0

 • Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 1

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 1

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam được biên soạn phục vụ cho sinh viên ngành Văn học. Phần 1 của giáo trình trình bày những nội dung về: nhận diện văn học dân gian; các thể loại tự sự dân gian như thần thoại, truyền thuyết, sử thi anh hùng, truyện cổ tích, truyện cười, vè, truyện thơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 22/08/2022 22 0

 • Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 2

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam (In lần thứ V): Phần 2

  Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam được biên soạn phục vụ cho sinh viên ngành Văn học. Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình trình bày những nội dung về: tục ngữ, câu đố; các thể loại trữ tình dân gian; sân khấu dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 22/08/2022 22 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế, vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài, quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vlute 24/06/2022 39 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế, quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; Tố tụng dân sự quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p vlute 24/06/2022 45 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Phúc Lưu

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Phúc Lưu

  Bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước và pháp luật; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống pháp luật Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vlute 18/03/2022 69 0

 • Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   101 p vlute 18/03/2022 65 0

 • Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982; phân định biển trong luật biển quốc tế và thực tiến; giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển; vấn đề thực hiện công ước luật biển 1982 tại Việt Nam.

   68 p vlute 18/03/2022 72 0

 • Tài liệu học tập Luật Đất đai

  Tài liệu học tập Luật Đất đai

  Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất...

   134 p vlute 27/02/2022 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số