• Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế, vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài, quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế, quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; Tố tụng dân sự quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Phúc Lưu

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Phúc Lưu

  Bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước và pháp luật; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống pháp luật Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vlute 18/03/2022 43 0

 • Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   101 p vlute 18/03/2022 41 0

 • Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982; phân định biển trong luật biển quốc tế và thực tiến; giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển; vấn đề thực hiện công ước luật biển 1982 tại Việt Nam.

   68 p vlute 18/03/2022 47 0

 • Tài liệu học tập Luật Đất đai

  Tài liệu học tập Luật Đất đai

  Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất...

   134 p vlute 27/02/2022 50 0

 • Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp quốc tế

  Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp quốc tế

  Tư pháp quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Để đảm bảo cho học phần được thực hiện đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ người học thì việc cải tiến phương pháp dạy học và cung cấp học liệu cho người học được ưu tiên...

   128 p vlute 27/02/2022 49 1

 • Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Quốc tế - ThS. Nguyễn Hữu Khánh Linh

  Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Quốc tế - ThS. Nguyễn Hữu Khánh Linh

  Luật Quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Việc đào tạo ngành Luật đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đảm bảo cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học. Do đó, trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu...

   93 p vlute 27/02/2022 48 0

 • Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật Ngân hàng - ThS. Trần Thế Hệ

  Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật Ngân hàng - ThS. Trần Thế Hệ

  Mục tiêu của việc sử dụng Tài liệu Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật HN&GĐ làm tài liệu bổ trợ cho giáo trình học phần Luật HN&GĐ nhằm gắn kết khối kiến thức pháp luật nội dung với phương pháp áp dụng pháp luật và kỹ năng hành nghề luật trong lĩnh vực pháp luật HN&GĐ; đáp ứng kiến thức và chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành...

   127 p vlute 27/02/2022 49 0

 • Tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Hôn nhân và gia đình

  Tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Hôn nhân và gia đình

  Mục tiêu của việc sử dụng Tài liệu Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Hôn nhân và gia đình là làm tài liệu bổ trợ cho giáo trình học phần Luật HN&GĐ nhằm gắn kết khối kiến thức pháp luật nội dung với phương pháp áp dụng pháp luật và kỹ năng hành nghề luật trong lĩnh vực pháp luật Hôn nhân và gia đình; đáp ứng kiến thức và...

   97 p vlute 27/02/2022 51 0

 • Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật Hình sự

  Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật Hình sự

  Luật hình sự là một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo mã ngành Luật học và Luật kinh tế. Đối với mã ngành Luật học, học phần Luật hình sự chia làm hai phần: Luật hình sự 1 và Luật hình sự 2. Để học tốt học phần Luật hình sự, đòi hỏi người học phải nắm vững các quy định của pháp luật hình sự và vận dụng vào để giải...

   115 p vlute 27/02/2022 52 0

 • Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam

  Luật Thương mại là môn học nghiên cứu về pháp luật hợp đồng, pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật về phá sản. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên ngành luật cũng như những người nghiên cứu về lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, ThS. Lê Thị Hải Ngọc cùng...

   301 p vlute 27/02/2022 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số