• Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lí nhà nước về đất đai, địa vị pháp lí của người sử dụng đất, hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p vlute 25/01/2021 17 0

 • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2 tiếp tục trình bày các kiến thức thủ tục hành chính về đất đai, chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạn pháp luật đất đai,... Mời các bạn cùng...

   188 p vlute 25/01/2021 17 0

 • Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự, thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p vlute 25/01/2021 18 0

 • Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về việc thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể, biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, phí và chi phí thi hành...

   222 p vlute 25/01/2021 13 0

 • Giáo trình Luật So sánh: Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1 có nội dung gồm hai phần. Phần 1 trình bày những vấn đề chung về Luật So sánh. Phần 2 trình bày một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới như: dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh - Mỹ, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   368 p vlute 25/01/2021 11 0

 • Giáo trình Luật So sánh: Phần 2

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật So sánh: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á như: các nước Đông Á, Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 3 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 3 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian - Bài 3: Pháp luật về môi giới thương mại" để nắm khái niệm của hoạt động môi giới thương mại; đặc điểm của hoạt động môi giới thương mại; khái niệm hợp đồng môi giới thương mại; quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại.

   22 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 1 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 1 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian - Bài 1: Những vấn đề chung về hoạt động trung gian thương mại và pháp luật về hoạt động trung gian thương mại" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn kiến thức hoạt động trung gian thương mại; pháp luật về hoạt động trung gian thương mại.

   24 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 2 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 2 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 2: Pháp luật về đại diện cho thương nhân" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức khái quát về đại diện cho thương nhân; hợp đồng đại diện cho thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   25 p vlute 25/01/2021 10 0

 • Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 4 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 4 - ThS. Hoàng Văn Thành

  "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian - Bài 4: Pháp luật về ủy thác mua bán hàng hóa" tìm hiểu khái quát về ủy thác mua bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.

   23 p vlute 25/01/2021 9 0

 • Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thành

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian - Bài 5: Pháp luật về đại lý thương mại" để tìm hiểu khái quát về đại lý thương mại; hợp đồng đại lý thương mại.

   28 p vlute 25/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 1 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 1 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 1: Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam" nội dung của bài giảng này trình bày đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự; phân biệt được đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự với một số ngành luật khác; các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự và nhận diện...

   31 p vlute 25/01/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số