• Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  "Giáo trình Thống kê chất lượng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của thống kê chất lượng; Hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng; Phân hệ chỉ tiêu thống kê chí phí chất lượng sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   263 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê chất lượng" tiếp tục trình bày phân tích thống kê biến động các chỉ tiêu chất lượng; Kiểm định kết quả điều tra chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu chất lượng bằng các biểu đồ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nghề kinh doanh và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường; Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay; Đặc trưng của người kinh doanh; Tư chất của một nhà kinh doanh sẽ "thành đạt"; Chuẩn bị trở thành người chủ doanh nghiệp; Hình thành ý tưởng kinh...

   89 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Khởi sự kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh; Triển khai hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 được biên soạn với nội dung gồm 3 chương. Chương 1: tổng quan về Marketing; Chương 2: Hành vi khách hàng và thị trường mục tiêu; Chương 3: các quyết định về sản phẩm. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em có tài liệu học tập và giảng dạy hiệu quả.

   50 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình môn Marketing căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình "Marketing căn bản" có nội dung trình bày 3 chương còn lại có nội dung như sau. Chương 4: các quyết định về giá; Chương 5: Quyết định về phân phối; Chương 6: chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo chi tiết giáo trình tại đây.

   34 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị bao dưới hình thức nội dung lý thuyết, thiết kế thành các công thức tính toán, những ví dụ minh họa cụ thể để người đọc có thể hiểu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản trị tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế nói...

   92 p vlute 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

  Nội dung của tài liệu Kế toán quản trị 1 được trình bày gồm 5 chương: Tổng quan về Kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Dự toán ngân sách hoạt động của doanh nghiệp; Đánh giá trách nhiệm quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

   86 p vlute 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1" được biên soạn với nội dung trình bày tổng quan về chuỗi cung ứng; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: lập kế hoạch và nguồn cung cấp; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối; Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   96 p vlute 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng" tiếp tục nghiên cứu về phương pháp đo lường hiệu quả của hệ thống chuỗi cung ứng; giúp bạn đọc biết cách xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, đánh giá quy trình thực hiện dự án và xác định những vấn đề phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   65 p vlute 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị thương hiệu" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: bảo hộ thương hiệu; quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh; quản lý tài sản thương hiệu; quản trị đa thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vlute 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị thương hiệu" cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung của thương hiệu; xây dựng thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; nhất thể hóa các tín hiệu nhận biết thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 25/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số