• Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng của quản trị như: Chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p vlute 24/05/2022 52 2

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chương 2 Kỹ năng ảnh hưởng quyền lực và phong cách lãnh đạo, quản lý; chương 3 kỹ năng lãnh đạo, điều hành tổ chức. Mời các bạn cùng tham...

   88 p vlute 24/05/2022 46 3

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 4 Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý; chương 5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi; chương 6 Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 24/05/2022 41 2

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" có nội dung trình bày tổng quan về lĩnh vực bán hàng, tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác, những hiểu biết cần thiết của người bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   248 p vlute 24/05/2022 40 1

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" tiếp tục trình bày những nội dung về: nguyên tắc chào hàng trực diện, nguyên tắc bán lẻ hàng hóa, những hình thức marketing trực tiếp khác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   269 p vlute 24/05/2022 40 1

 • Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 1

  Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược" có nội dung gồm 5 chương trình bày về: mất kiểm soát; điều gì làm các giao dịch đa phần hiện nay phức tạp; hẻm núi và nồi nhiệt - quá trình đánh giá cạnh tranh; tài năng và đội bán hàng; kho vũ khí của lợi thế cạnh tranh;......

   82 p vlute 24/05/2022 20 1

 • Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 2

  Ebook 6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "6 bí quyết để đạt được kỹ năng bán hàng siêu việt: Hy vọng không phải là một chiến lược" tiếp tục trình bày những nội dung về: giải pháp R.A.D.A.R; chiến lược hành động; thay đổi vấn đề và những chiến thuật kinh doanh dựa trên cơ sở thời gian; chiến thắng trước trận đấu - sự quản lý tài khoản;...

   205 p vlute 24/05/2022 24 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; cơ chế quản trị doanh nghiệp; điều hành trong doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp;... Mời các...

   77 p vlute 24/05/2022 27 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về hành vi tổ chức; các loại hành vi trong doanh nghiệp; kiểm soát hành vi trong doanh nghiệp; quản trị nhóm trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả theo mức lãi thô;...

   60 p vlute 24/05/2022 26 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p vlute 24/05/2022 24 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p vlute 24/05/2022 20 0

 • Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kiểm toán tài chính; quy trình kiểm toán tài chính; kiểm toán chu trình bán hàng – phải thu; kiểm toán chu trình mua hàng – phải trả; kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; kiểm toán chu trình tài sản cố định và đầu tư dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 24/05/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số