• Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật): Phần 1

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật): Phần 1

  Giáo trình Thuế dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật trình bày những kiến thức chung về thuế, các luật thuế hiện hành của Việt Nam và các nguyên tắc quản trị thuế. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   101 p vlute 26/10/2021 6 0

 • Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế - Kỹ thuật): Phần 2

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế - Kỹ thuật): Phần 2

  Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật) Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu trên tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, phí và lệ phí, lập kế hoạch thế, kế toán và thống kê thuế, thanh tra thuế nhà nước.

   92 p vlute 26/10/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học Marketing cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Nội dung tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:...

   100 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Các quyết định về sản phẩm, quyết định về giá bán, quyết định phân phối, truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 9 chương, đề cập những kiến thức thiết thực về dự án và quản trị dự án đầu tư. Tài liệu được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về quản trị dự án, lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vlute 26/10/2021 4 0

 • Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Lập kế hoạch và ngân sách dự án, lập tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực dự án, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro và hợp đồng dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thư ký - ThS. Đặng Thanh Nam

  Giáo trình Nghiệp vụ thư ký - ThS. Đặng Thanh Nam

  Tập tài liệu này cung cấp một phần nhỏ kiến thức, kỹ năng về người thư ký lãnh đạo, giúp sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ có những hiểu biết nhất định về vị trí lao động này để có thể thực hiện được các yêu cầu công việc trong tương lai tại các cơ quan/doanh nghiệp.

   67 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý - Nguyễn Thị Thúy (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý, tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và tập thể, đặc điểm tâm lý người quản lý, hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Giáo trình môn học Luật kinh tế

  Giáo trình môn học Luật kinh tế

  Giáo trình môn học Luật kinh tế gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn...

   58 p vlute 26/10/2021 1 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả...

   55 p vlute 26/10/2021 2 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán quản trị cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn; dự toán sản xuất kinh doanh; xác định chi phí và định giá sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán

  Ebook Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán

  Ebook "Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán" được chia sẻ dưới đây có nội dung gồm các phần ôn tập lý thuyết, phần bài tập, một số mẫu phân tích công ty niêm yết, phần câu hỏi trắc nghiệm, và đáp án cho tất cả các bài tập,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   277 p vlute 25/09/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số