• Tài liệu học tập Quản trị học: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị học: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý để từ đó giúp cho sinh viên có thể vận dụng trong việc tìm ra cách thức quản lý phù hợp với mọi tổ chức, mọi hoạt động ở mọi thời điểm sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị...

   86 p vlute 27/07/2021 275 2

 • Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị chiến lược" cung cấp các kiến thức về chiến lược cấp kinh doanh, các phương thức cạnh tranh, chiến lược trong môi trường toàn cầu, chiến lược công ty, thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết...

   321 p vlute 20/07/2020 270 4

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đàm Thị Thuỷ

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đàm Thị Thuỷ

  Chương 3 trình bày về "An ninh Thương mại điện tử". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Hệ thống bảo mật trong Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong Thương mại điện tử.

   36 p vlute 31/08/2020 265 2

 • Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị chiến lược, tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích bên trong, tạo dựng chiến lược cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   266 p vlute 20/07/2020 261 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vlute 19/07/2020 252 2

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Marketing dịch vụ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về marketing dịch vụ, hành vi khách hàng marketing dịch vụ, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, cân bằng cung cầu về dịch vụ của doanh nghiệp và quản lý hiệu suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vlute 19/07/2020 250 3

 • Ebook Tìm hiểu về thương mại điện tử hiện đại: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu về thương mại điện tử hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở để phát triển thương mại điện tử, các hình thức trong giao dịch thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   132 p vlute 28/09/2020 249 2

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Vốn để khởi sự kinh doanh và kế hoạch thu lợi nhuận, lựa chọn hình thức kinh doanh và trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp, tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh.

   51 p vlute 31/08/2020 246 4

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1 cung cấp những thông tin như mô hình kinh doanh và các điều kiện khởi sự kinh doanh, phát hiện cơ hội kinh doanh và đánh giá tính khả thi, phân tích thị trường và kế hoạch marketing.

   36 p vlute 31/08/2020 244 4

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   68 p vlute 19/07/2020 244 3

 • Giáo trình môn Quản trị chiến lược

  Giáo trình môn Quản trị chiến lược

  Giáo trình môn Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức về tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích môi trường ngoại vi; phân tích nội bộ doanh nghiệp; xác định nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp; xây dựng và lựa chọn chiến lược; các chiến lược cấp công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p vlute 25/12/2020 242 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết bài giảng.

   30 p vlute 28/09/2020 235 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số