• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Định giá cổ phiếu thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, một số thuật ngữ, nguyên tắc định giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu trúc vốn, các nhân tố ảnh hưởng, xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy" giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản trị tài sản" giúp người học hiểu và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp; hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản; nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

   54 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 1 trình bày những nội dung: Vấn đề chung về sổ kế toán, phân loại sổ, quy tắc ghi sổ, các phương pháp chữa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   73 p vlute 24/02/2021 2 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán - Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán - sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.

   33 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 3 trình bày những nội dung về nhật ký chung và sổ cái. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm, đặc điểm, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   15 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 4 trình bày những nội dung về chứng từ ghi sổ. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm về chứng từ ghi sổ, đặc điểm của chứng từ ghi sổ, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   23 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   7 p vlute 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm, vai trò của CSHT KT-XH trong TMĐT, những yếu tố KT- XH ảnh hưởng tới TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vlute 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 24/02/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số