• Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 14 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 14: Cân bằng trong dung dịch - Chất điện ly khó tan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chất điện ly khó tan, cân bằng trong dung dịch, tích số tan, tích số tan và độ tan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 27/07/2021 45 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 15 - Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân – trung hòa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, chuẩn độ axit – bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 27/07/2021 33 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 16 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

  Chương 16 - Điện hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, nguyên tố Galvanic và điện cực, thế điện cực, sức điện động của nguyên tố Galvanic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vlute 27/07/2021 35 0

 • Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ

  'Bài giảng Thí nghiệm hóa hữu cơ' được biên soạn với các kiến thức kỹ thuật thực hành hóa hữu cơ; tổng hợp B-naphthol da cam; tổng hợp dibenzylideneacetone; tổng hợp aspirinl tổng hợp xà phòng; tổng hợp ethyl acetate...

   52 p vlute 24/05/2021 110 1

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 1: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống” cung cấp cho người học các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 27/03/2021 87 4

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 2: Năng lượng và sự trao đổi chất” cung cấp cho người học các kiến thức về Sự trao đổi chất và thông tin qua màng TB; năng lượng sinh học; hô hấp nội bào; quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vlute 27/03/2021 92 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật” cung cấp cho người học các kiến thức: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, giảm phân và quá trình hình thành giao tử, các hình thức sinh sản ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 27/03/2021 104 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4, 5 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4, 5 - TS. Đồng Huy Giới

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật (Tính hướng của Thực vật, các hormon Thực vật (Phytohormon), quang chu kỳ và phytocrom), các hoạc thức tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 27/03/2021 66 3

 • Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm do Thạc sĩ Lê Lý Thùy Trâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày các vấn đề về: Đại cương về giới nấm, các đặc điểm sinh học của nấm, nấm trồng, kỹ thuật trồng một số loại nấm quen thuộc, vi nấm. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   136 p vlute 29/04/2020 210 2

 • Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 2

  Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 2

  Bài giảng môn học Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y được soạn riêng cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi & thú y, hệ chính quy. Bài giảng này bao gồm 2 phần; đây là phần II, bao gồm 2 chủ đề chính là Bố trí thí nghiệm và Tương quan hồi quy.

   54 p vlute 29/04/2020 165 2

 • Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 1

  Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y: Phần 1

  Phần I của bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi & thú y bao gồm 2 chủ đề chính là tóm tắt dữ liệu và ước lượng & Kiểm định giả thiết. Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi & thú y. Mời các bạn tham khảo!

   69 p vlute 29/04/2020 225 2

 • Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về dược động học của thuốc thông qua những nội dung sau: cơ sở sinh lý của dược động học của thuốc; hấp thu thuốc qua các đường tiêu hóa, đường tiêm, da và niêm mạc, hô hấp; phân bố thuốc....

   116 p vlute 29/04/2020 270 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số