• Thiết kế môn học hệ thống cung cấp điện

  Thiết kế môn học hệ thống cung cấp điện

  Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước nhà hiện nay thì ngành Công nghiệp Điện năng đã thực sự trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, và vai trò của nó đối với các ngành công nghiệp khác ngày càng được khẳng định. Có thể nói, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước đã gắn liền với sự phát...

   99 p vlute 11/03/2013 140 13

 • Giáo trình An Toàn Điện

  Giáo trình An Toàn Điện

  Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) a. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ Mục đích của BHLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất; tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được...

   75 p vlute 11/03/2013 94 4

 • Giáo trình thiết kế cấp điện

  Giáo trình thiết kế cấp điện

  Côn nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ, các tổ hợp sản xuất đều tự hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm

   137 p vlute 11/03/2013 133 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook