Ebook Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát: Phần 2

Phần 2 cuốn sách “Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát” cung cấp cho người học các kiến thức về công nghệ lạnh trong sản xuất nước giải khát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.