• Ebook Vận hành và sửa chữa thiết bị điện: Phần 2

  Ebook Vận hành và sửa chữa thiết bị điện: Phần 2

  Ebook "Vận hành và sửa chữa thiết bị điện": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về các thiết bị điện, máy điện không đồng bộ, vận hành và sửa chữa máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, phân loại và kết cấu máy điện đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p vlute 25/09/2021 42 0

 • Ebook Vận hành và sửa chữa thiết bị điện: Phần 1

  Ebook Vận hành và sửa chữa thiết bị điện: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vận hành và sửa chữa thiết bị điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy điện một chiều, hiện tượng, nguyên nhân các sự cố trong máy điện một chiều, máy biến áp, kết cấu của máy biến áp, vận hành trạm biến áp, các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống điều khiển máy điện. Mời các...

   121 p vlute 25/09/2021 42 2

 • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến gồm 5 chương, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản: Khái niệm và cách phân loại cảm biến, các đặc trưng cơ bản của cảm biến và nguyên lý chung chế tạo cảm biến; tính chất và đơn vị đo quang, hiệu ứng quang dẫn và quang điện phát xạ từ đó vận dụng được những ứng dụng cảm biến quang trong công...

   106 p vlute 25/09/2021 25 1

 • Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý...

   76 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu học tập Vẽ thiết kế điện

  Tài liệu học tập Vẽ thiết kế điện

  Tài liệu học tập Vẽ thiết kế điện cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về vẽ thiết kế điện; Các phần mềm sử dụng trong vẽ thiết kế điện; Ứng dụng vẽ thiết kế điện trong lĩnh vực dân dụng; Ứng dụng vẽ thiết kế điện trong lĩnh vực công nghiệp.

   168 p vlute 27/08/2021 58 2

 • Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích Fourier; Wavelet; Phép biến đổi laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vlute 27/08/2021 23 0

 • Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình ngẫu nhiên, chuỗi Markov; Quá trình dừng; Quá trình Poisson; Lý thuyết sắp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 5 Phép biến đổi Fourier" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuỗi Fourier; Các tính chất của chuỗi Fourier; Hệ thống với các tín hiệu tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 Phép biến đổi Laplace" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biến đổi Laplace; Các tính chất của biến đổi Laplace; Phép biến đổi Laplace ngược; Các ứng dụng của biến đổi Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vlute 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 Phân loại các hệ thống liên tục" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phân loại các hệ thống liên tục; Hệ tuyến tính bất biến (Linear timeinvariant system - LTI); Các tính chất của hệ LTI; Các hệ thống biểu diễn bởi phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 1 Tín hiệu liên tục" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tín hiệu và hệ thống là gì? Tín hiệu; Phân loại tín hiệu; Các phép biến đổi tín hiệu cơ bản; Các tín hiệu tiêu biểu; Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 27/08/2021 17 0

 • Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 4 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 4 - TS. Jingxian Wu

  Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 Chuỗi Fourier" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuỗi Fourier; Các tính chất của chuỗi Fourier; Hệ thống với các tín hiệu tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 27/08/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số