• Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 2 - Trần Văn Thắng

  Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 2 - Trần Văn Thắng

  Phần 2 Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in của tác giả Trần Văn Thắng gồm nội dung chương 3 và chương 4 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu chủ yếu của dự án thiết kế xí nghiệp in, quy trình thiết kế xí nghiệp in và một số dạng mẫu thiết kế xí nghiệp in.

   158 p vlute 16/12/2014 75 2

 • Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 1 - Trần Văn Thắng

  Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 1 - Trần Văn Thắng

  Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in của tác giả Trần Văn Thắng có kết cấu gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này giới thiệu tổng quát về ngành in Việt Nam, những yêu cầu khi thiết kế xí nghiệp in.

   71 p vlute 16/12/2014 120 2

 • Ebook Lý thuyết điều khiển mờ: Phần 2 - Phân Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển mờ: Phần 2 - Phân Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Lý thuyết điều khiển mờ" do Phân Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước biên soạn trình bày các nội dung: Điều khiển mờ, hệ mờ lai và hệ mờ thích nghi, tính ổn định của hệ điều khiển mờ, phần mềm WinFact, điều khiển mờ và mạng nơ-ron.

   143 p vlute 16/12/2014 71 2

 • Ebook Lý thuyết điều khiển mờ: Phần 1 - Phân Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển mờ: Phần 1 - Phân Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

  Ebook "Lý thuyết điều khiển mờ" do Phân Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước biên soạn đề cập đến các phương pháp toán học để tống hợp và phân tích một hệ thống điều khiênr mở, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất để có khả năng tự tổng hợp bỏ điều kiện mở đi từ đơn giản đến phức tạp. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1...

   91 p vlute 16/12/2014 188 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 8: Phương pháp phay có nội dung giới thiệu về chuyển động tạo hình, dụng cụ cắt, máy phay, khả năng công nghệ, biện pháp công nghệ, chế độ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 04/12/2014 90 4

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 3 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 3 - Trương Quốc Thanh

  Cơ sở vật lý quá trình cắt, thông số hình học dụng cụ cắt, thông số quá trình gia công thuộc Chương 3 - Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy trình bày các nội dung về lý thuyết biến dạng lớp phoi cắt và cơ chế tạo phoi, thông số hình học và vật liệu dụng cụ cắt, các thông số quá trình cắt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh...

   18 p vlute 04/12/2014 95 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 6 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 6 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 6 trình bày các khái niệm và định nghĩa, các phương pháp đạt ĐCX trên máy công cụ, phương pháp đánh giá ĐCX gia công cụ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   13 p vlute 04/12/2014 77 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 5 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 5 - Trương Quốc Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo Chương 5: Chất lượng bề mặt chi tiết gia công thuộc bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy có nội dung trình bày các kiến thức về chất lượng bề mặt, các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt, tính chất hình học, tính chất cơ lý, ảnh hưởng của bề mặt đến khả năng làm việc của chi tiết máy,... Đây là tài liệu...

   36 p vlute 04/12/2014 102 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8.1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8.1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 8.1: Phương pháp tiện, cung cấp các kiến thức về huyển động tạo hình, dụng cụ cắt, máy tiện, khả năng công nghệ, biện pháp công nghệ, chế độ cắt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   34 p vlute 04/12/2014 100 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 7 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 7 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 7: Gá đặt chi tiết khi gia công, trình bày các kiến thức về chuẩn và phân loại, quá trình gá đặt chi tiết, định vị chi tiết gia công, kẹp chặt chi tiết gia công, sai số gá đặt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   18 p vlute 04/12/2014 69 3

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 4: Lý thuyết tạo hình bề mặt gia công, trình bày các kiến thức cơ bản về các dạng bề mặt gia công thường gặp, các chuyển động của máy công cụ trong quá trình gia công. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   10 p vlute 04/12/2014 103 3

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 2 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 2 - Trương Quốc Thanh

  Chương 2: Dung sai lắp ghép thuộc Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy có nội dung trình bày về kích thước, sai lệch và dung sai, các dạng lắp ghép, biểu diễn sơ đồ phân bố dung sai lắp ghép, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   27 p vlute 04/12/2014 95 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook