Giáo trình Dung sai lắp ghép

Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật là môn học cơ sở của ngành cơ khí chế tạo máy, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo trongg quá trình thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị máy móc trong các ngành công nghiệp