Giáo trình Thực hành sửa chữa máy công cụ (Tập 1): Phần 2 - NXB Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Thực hành sửa chữa máy công cụ (Tập 1) gồm bài học 2 của chương 6 đến chương 10 của tài liệu và phần tài liệu tham khảo. Nội dung các chương phần này trình bày về khoan lỗ, cắt ren, cạo kim loại, mài nghiền, các bài tập nâng cao. Mời bạn tham khảo nội dung 2 phần giáo trình.