Tài liệu nổi bật
 • Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 1

  Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu đồng nhất hóa một số loại vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất, cận trên và cận dưới các đặc tính đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất; đồng nhất hóa tấm không đồng nhất có tính tuần hoàn. Mời các bạn cùng...

   122 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 2

  Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nguyên lý biến phân Hashin-Shtrikman đối với tấm không đồng nhất; nghiên cứu ứng xử sàn rỗng hai phương, nghiên cứu ứng xử tấm sàn sandwich với lõi kết cấu tổ ong. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 corrosion principles, chapter 3 eight forms of corrosion, chapter 4 corrosion testing, chapter 5 materials, chapter 6 corrosion prevention.

   336 p vlute 22/08/2022 9 0

 • Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2 includes the following content: Chapter 7 mineral acids, chapter 8 other environments, chapter 9 modern theory principles, chapter 10 modern theory applications, chapter 11 high-temperature materials.

   240 p vlute 22/08/2022 10 0

 • Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 1

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 1

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers: Part 1 presents the following content: Section 1 mathematical tables and measuring units, section 2 mathematics, section 3 mechanics of solids and fluids, section 4 heat, section 5 strength of materials, section 6 materials of engineering, section 7 fuels and furnaces, section 8 machine elements, section 9 power generation, section 10 materials handling.

   1058 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 2

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 2

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers: Part 2 presents the following content: Section 11 transportation; section 12 building construction and equipment; section 13 manufacturing processes; section 14 fans, pumps, and compressors; section 15 electrical and electronics engineering; section 16 instruments and controls; section 17 industrial engineering; section 18 the regulatory environment; section 19 refrigeration, cryogenics,...

   1247 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 the failure distribution, chapter 3 constant failure rate model, chapter 4 time-dependent failure models, chapter 5 reliability of systems, chapter 6 state dependent systems, chapter 7 physical reliability models, chapter 8 design for reliability, chapter 9 maintainability, chapter 10 design for...

   148 p vlute 22/08/2022 13 0

 • Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2 includes the following content: Chapter 12 data collection and empirical methods, chapter 13 reliability testing, chapter 14 reliability growth testing, chapter 15 identifying failure and repair distributions, chapter 16 goodness-of-fit tests, chapter 17 reliability estimation and application, chapter 18 implementation.

   106 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction; Chapter 2 Tools and How to Use Them; Chapter 3 Materials and Fabricating; Chapter 4 Drilling and Countersinking; Chapter 5 Riveting; Chapter 6 Bolts and Threaded Fasteners.

   220 p vlute 22/08/2022 9 0

 • Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2 presents the following content: Chapter 7 Aircraft Plumbing; Chapter 8 Control Cables; Chapter 9 Electrical Wiring and Installation; Chapter 10 Aircraft Drawings; Chapter 11 Nondestructive Testing (NDT) or Nondestructive Inspection (NDI); Chapter 12 Corrosion Detection and Control; Chapter 13 Composites; Chapter 14 Standard Parts.

   401 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 why study the design process? chapter 2 understanding mechanical design; chapter 3 designers and design teams; chapter 4 the design process and product discovery; chapter 5 planning for design; chapter 6 understanding the problem and the development of engineering specifications; chapter 7 concept generation.

   227 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 concept evaluation and selection; chapter 9 product generation; chapter 10 product evaluation for performance and the effects of variation; chapter 11 product evaluation: design for cost, manufacture, assembly, and other measures; chapter 12 wrapping up the design process and supporting the product; Appendix A: properties of 25 materials most...

   221 p vlute 22/08/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số