Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực; Các bài toán đặc biệt của tĩnh học; Động học của chất điểm; Các chuyển động của vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p vlute 27/08/2021 27 0

 • Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết động lực học chất điểm. Các định lý tổng quát của động lực học. Nguyên lý D'alembert. Nguyên lý di chuyển khả dĩ. Các khái niệm cơ bản. Các trường hợp thanh chịu lực đơn giản thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p vlute 27/08/2021 23 2

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm điều khiển số - NC; Lịch sử phát triển điều khiển số; Kỹ thuật NC và CNC; Gia công truyền thống và gia công CNC; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vlute 27/08/2021 22 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy công cụ truyền thống và máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy CNC; Quy trình gia công chi tiết trên máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy công cụ CNC; Thiết bị nhập – input device; Truyền dữ liệu thông qua mạng LAN dùng cáp giao tiếp Ethernet trên hệ thống DNC...

   53 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 Hệ dụng cụ trên máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ dụng cụ; Các thành phần cơ bản của hệ dụng cụ; Một số chức năng của hệ dụng cụ và quản lý dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vlute 27/08/2021 22 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 Truyền động trong máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền động trục chính; Nhiệm vụ của truyền động chạy dao; Tính chất của truyền động chạy dao; Cấu trúc hệ truyền động chạy dao; Tính toán truyền động chạy dao; Tính toán tải trọng tĩnh – Static load.

   16 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 không đi sâu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển máy công cụ CNC mà chỉ tập trung vào các nguyên lý và các khái niệm cơ bản nhất về cấu thành và sự hoạt động của hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

   41 p vlute 27/08/2021 19 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm tự nhiên và yêu cầu tưới tiêu ở nước ta; Hệ thống tưới, tiêu nước mặt ruộng; Thiết kế hệ thống kênh và đường ống dẫn nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p vlute 27/07/2021 37 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Tính toán xác định quy mô công trình đầu mối tưới, tiêu; thiết kế cải tạo, Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống tưới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p vlute 27/07/2021 52 0

 • Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy

  Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy

  Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo cơ cấu; Cơ cấu bốn khâu bản lề; Cơ cấu cam; Cơ cấu bánh răng; Các cơ cấu đặc biệt; Cơ sở bố trí truyền động các cơ cấu; Mối ghép; Truyền động đai; Truyền động bánh răng; Truyền động trục vít; Truyền động xích.

   169 p vlute 27/07/2021 44 2

 • Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện - Th.S Trần Đại Lộc(chủ biên)

  Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện - Th.S Trần Đại Lộc(chủ biên)

  Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ thuật hàn và chế tạo các mạch in từ đơn giản đến phức tạp. giáo trình gồm có 2 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p vlute 27/07/2021 29 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Phân loại thép dùng cho chế tạo kết cấu hàn, tính hàn của thép, nứt và độ lành lặn của liên kết hàn thép, tiêu chí lựa chọ n công nghệ và chế độ nhiệt cho hàn thé.

   24 p vlute 27/06/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số