• Đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy: Gia công chi tiết

  Đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy: Gia công chi tiết

  Đồ án "môn học Công nghệ Chế tạo máy: Gia công chi tiết" giới thiệu tới các bạn về: chức năng của chi tiết, tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết, xác định dạng sản xuất, chọn phương pháp chế tạo phôi, lập thứ tự các nguyên công, tính lượng d cho một bề mặt và tra lượng d cho các bề mặt còn lại, tính chế độ cắt một nguyên công,...

   48 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy

  Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy

  Đồ án Công nghệ chế tạo máy bao gồm những nội dung về phân tích chức năng làm việc, điều kiện kỹ thuật, vật liệu chế tạo; chọn phôi; thiết kế nguyên công;... Mời các bạn tham khảo đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Cơ khí thì đây là tài liệu hữu ích.

   47 p vlute 25/09/2021 19 0

 • Giáo trình Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy - GsTs Trần Văn Địch

  Giáo trình Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy - GsTs Trần Văn Địch

  Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: Ôtô, động cơ đốt trong, máy chính xác, cơ tin kỹ thuật.... Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy hưỡng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng...

   413 p vlute 25/09/2021 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy cung cấp một lượng kiến thức có hệ thống, cụ thể, dễ áp dụng giúp cho người đọc nhanh chóng lựa chọn các nội dung về lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí, nguyên nhân gây sai số trong quá trình gia công, đồ gá gia công cơ....

   172 p vlute 27/08/2021 34 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp đồ thị động học, phương pháp họa đồ vector, phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p vlute 27/07/2021 47 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 1: Cấu trúc cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, bậc tự do của cơ cấu, xếp hạng cơ cấu phẳng, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 27/07/2021 41 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 3: Phân tích lực cơ cấu phẳng. Chương này giúp người học: Hiểu tác dụng các loại lực tác dụng trên cơ cấu; nắm được nguyên lý đalămbe và nguyên lý tính lực quán tính; nắm được điều kiện tính định và nguyên tắc tính áp lực khớp động, vẽ được họa đồ lực; nắm ý nghĩa của nguyên lý di chuyển khả dĩ, mô men cân bằng trên khâu...

   30 p vlute 27/07/2021 31 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lực quán tính, lực quán tính ly tâm, cân bằng tĩnh vật quay mỏng, cân bằng động vật quay dày, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vlute 27/07/2021 30 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 5: Chuyển động thực của máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xác định các đại lượng thay thế (mômen thay thế ngoại lực Mtt và mômen quán tính thay thế Jtt) và lập phương trình chuyển động thực của máy; biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ chuyển động của máy; biết cách làm đều...

   30 p vlute 27/07/2021 28 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 6: Cơ cấu cam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa, phân loại; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   37 p vlute 27/07/2021 38 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 7: Cơ cấu bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, các điều kiện ăn khớp của cặp bánh răng thân khai, các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai, cơ cấu bánh răng không gian. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   75 p vlute 27/07/2021 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 8: Hệ thống bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, phân tích động học hệ thống bánh răng, tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường, tỷ số truyền của hệ bánh răng vi sai, ứng dụng của hệ bánh răng vi sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 27/07/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số