• Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 3 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 3 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 3 - Vẽ hình học có nội dung trình bày cách vẽ hình học cơ bản trong vẽ hình học như sử dụng bảng vẽ, vẽ đường phân giác, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, độ dốc, vẽ nối tiếp.

   19 p vlute 29/02/2020 22 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 1 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 1 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 1 - Vật liệu - dụng cụ vẽ giới thiệu các vật liệu vẽ và dụng cụ vẽ cần thiết cho môn học như giấy vẽ, bút chì, bàn vẽ, thước kẻ, tẩy, yêu cầu dụng cụ vẽ nhằm giúp sinh viên chuẩn bị tốt dụng cụ trước khi bắt đầu môn học.

   12 p vlute 29/02/2020 14 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 4 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 4 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 4 - Phương pháp hình chiếu vuông góc trình bày về phương pháp chiếu vuông góc trong vẽ kỹ thuật bao gồm nội dung trình bày các phép chiếu, các tính chất phép chiếu vuông góc, phương pháp các hình chiếu vuông góc.

   44 p vlute 29/02/2020 17 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 6 - Hình cắt mặt cắt có nội dung trình bày khái niệm chung, ký hiệu, hình cắt, mặt cắt nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách vẽ các loại hình trên.

   23 p vlute 29/02/2020 13 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 0 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 0 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 0 trình bày mục đích môn học, tiêu chí đánh giá môn học, tài liệu tham khảo, nội dung chính của môn học. Đây là những thông tin cần thiết và mở đầu của một môn học.

   9 p vlute 29/02/2020 12 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 2 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 2 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Tất cả các bản vẽ kỹ thuật đều được thiết lập theo một quy cách thống. Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 2 trình bày các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ bao gồm tiêu chuẩn về khổ giấy, tiêu chuẩn về tỷ lệ, tiêu chuẩn về đường nét, tiêu chuẩn về chữ viết, ghi kích thước.

   48 p vlute 29/02/2020 11 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Trần Ngọc Tri Nhân

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 5 - Các loại hình biểu diễn có nội dung trình bày việc xây dựng hình biểu diễn của vật thể thuộc không gian vật chất trên bản vẽ kỹ thuật bao gồm hình chiếu vuông góc, các ví dụ, bài tập, hình chiếu trục đo, hình chiếu riêng phần, hình chiếu cục bộ, hình chiếu gián đoạn.

   65 p vlute 29/02/2020 13 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương mở đầu

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương mở đầu

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên.

   6 p vlute 30/12/2019 20 0

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 2: Chất lượng bề mặt.

   19 p vlute 30/12/2019 40 0

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 3: Độ chính xác gia công.

   16 p vlute 30/12/2019 23 0

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn.

   18 p vlute 30/12/2019 22 0

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công.

   10 p vlute 30/12/2019 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook