• Đồ án Điện tử cơ bản: Thiết kế nguồn một chiều biến đổi từ 0V đến 15V

  Đồ án Điện tử cơ bản: Thiết kế nguồn một chiều biến đổi từ 0V đến 15V

  Đồ án Điện tử cơ bản: Thiết kế nguồn một chiều biến đổi từ 0V đến 15V nhằm thiết kế nguồn một chiều biến đổi từ 0V đến 15V sử dụng các linh kiện có sẵn trên thị trường, thi công phân tích nguyên lý hoạt động của mạch, từ đó đưa vào thực tế.

   30 p vlute 12/12/2014 240 3

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 8: Phương pháp phay có nội dung giới thiệu về chuyển động tạo hình, dụng cụ cắt, máy phay, khả năng công nghệ, biện pháp công nghệ, chế độ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 04/12/2014 182 4

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 3 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 3 - Trương Quốc Thanh

  Cơ sở vật lý quá trình cắt, thông số hình học dụng cụ cắt, thông số quá trình gia công thuộc Chương 3 - Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy trình bày các nội dung về lý thuyết biến dạng lớp phoi cắt và cơ chế tạo phoi, thông số hình học và vật liệu dụng cụ cắt, các thông số quá trình cắt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh...

   18 p vlute 04/12/2014 228 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 6 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 6 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 6 trình bày các khái niệm và định nghĩa, các phương pháp đạt ĐCX trên máy công cụ, phương pháp đánh giá ĐCX gia công cụ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   13 p vlute 04/12/2014 176 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 5 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 5 - Trương Quốc Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo Chương 5: Chất lượng bề mặt chi tiết gia công thuộc bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy có nội dung trình bày các kiến thức về chất lượng bề mặt, các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt, tính chất hình học, tính chất cơ lý, ảnh hưởng của bề mặt đến khả năng làm việc của chi tiết máy,... Đây là tài liệu...

   36 p vlute 04/12/2014 191 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8.1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 8.1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 8.1: Phương pháp tiện, cung cấp các kiến thức về huyển động tạo hình, dụng cụ cắt, máy tiện, khả năng công nghệ, biện pháp công nghệ, chế độ cắt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   34 p vlute 04/12/2014 207 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 7 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 7 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 7: Gá đặt chi tiết khi gia công, trình bày các kiến thức về chuẩn và phân loại, quá trình gá đặt chi tiết, định vị chi tiết gia công, kẹp chặt chi tiết gia công, sai số gá đặt. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   18 p vlute 04/12/2014 184 3

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy - Chương 4: Lý thuyết tạo hình bề mặt gia công, trình bày các kiến thức cơ bản về các dạng bề mặt gia công thường gặp, các chuyển động của máy công cụ trong quá trình gia công. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   10 p vlute 04/12/2014 210 3

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 2 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 2 - Trương Quốc Thanh

  Chương 2: Dung sai lắp ghép thuộc Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy có nội dung trình bày về kích thước, sai lệch và dung sai, các dạng lắp ghép, biểu diễn sơ đồ phân bố dung sai lắp ghép, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   27 p vlute 04/12/2014 206 4

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 1 - Trương Quốc Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 1: Qúa trình sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất, trình bày các nội dung cơ bản về: Các khái niệm cơ bản, dạng sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

   17 p vlute 04/12/2014 180 5

 • Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 3 - Cao Thanh Long

  Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 3 - Cao Thanh Long

  Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 3: Tiện trình bày các kiến thức về công dụng và phân loại tiện, những vấn đề cơ bản về kết cấu của dao tiện, dao tiện định hình, chế độ cắt khi tiện. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên khoa Cơ khí - Chế tạo máy.

   30 p vlute 04/12/2014 216 6

 • Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 8 - Cao Thanh Long

  Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 8 - Cao Thanh Long

  Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 8: Mài, trình bày các nội dung: Đặc điểm của quá trình cắt khi mài, đá mài, các quá trình mài thường gặp, lực và công suất cắt khi mài, quá trình mài mòn và tuổi bền đá mài, chế độ cắt khi mài. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên khoa Cơ khí - Chế tạo máy.

   16 p vlute 04/12/2014 188 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số