Bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Trung

Bài giảng Tâm lý học nghề nghiệp do ThS. Nguyễn Minh Trung biên soạn cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Tâm lý học nghề nghiệp. Nội dung bài giảng trình bày: Khái niệm, bản chất hiện tượng tâm lý, phân loại hiện tượng tâm lý, quá trình nhận thức, các quy luật cảm giác, khái quát về hướng nghiệp, tổ chức lao động nghề nghiệp khoa học, các yếu tố tác động,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết toàn bộ nội dung.
Hỗ trực trực tuyến Facebook