• Giáo trình Thực hành kỹ thuật số - KS. Chu Khắc Huy

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật số - KS. Chu Khắc Huy

  Nhằm đáp ứng yêu cầu lý thuyết gắn liền với thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên ngành điện tử viễn thông góp phần vào công cuộc công nghệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Giáo trình Thực hành kỹ thuật số ra đời thỏa mãn một phần yêu cầu đó.

   100 p vlute 26/08/2014 259 3

 • Ebook SQL Server 2005 Lập trình T-SQL

  Ebook SQL Server 2005 Lập trình T-SQL

  Ebook "SQL Server 2005 Lập trình T-SQL" trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày. Ebook nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu...

   360 p vlute 26/08/2014 243 3

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic - NXB Thống kê

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic - NXB Thống kê

  Nội dung của cuốn giáo trình trình bày một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên qua giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào môn học chuyên ngành. Có kết cấu gồm 9 chương được trình bày logic, dễ hiểu, hệ thống, giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic sẽ là tài liệu...

   226 p vlute 26/08/2014 232 2

 • Ebook Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - Nguyễn Tô Thành

  Ebook Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - Nguyễn Tô Thành

  Ebook Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal đề cập một số vấn đề thuộc về kỹ thuật lập trình trên nền ngôn ngữ Pascal. Nội dung cuốn sách trình bày về: Chương trình con, giao tiếp file, quản lý bộ nhớ, kiểu con trỏ, thư viện lập trình, một số thư viện chuẩn, một số thí dụ. Mời các bạn cùng tham khảo,

   294 p vlute 26/08/2014 202 4

 • Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++ - NXB Giáo dục

  Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++ - NXB Giáo dục

  Lập trình Windows bằng Visual C++ có nội dung giúp người học nắm được các bước cơ bản trong xây dựng chương trình ứng dụng bằng MFC, nguyên lý hoạt động của các thành tố chương trình trong môi trường Windows qua 13 chương. Trong đó chương đầu của cuốn sách trình bày tổng quan về thư viện lớp và cấu trúc của chương trình MFC, chương 2 - chương 8...

   445 p vlute 26/08/2014 226 6

 • Giáo trình Turbo pascal 7.0 - TS. Bùi Thế Tâm

  Giáo trình Turbo pascal 7.0 - TS. Bùi Thế Tâm

  Giáo trình "Turbo pascal 7.0" trình bày nội dung kiến thức về lập trình pascal cơ bản, kỹ thuật lập trình pascal nâng cao, cấu trúc dữ liệu và giải thuật thể hiện trên pascal,... Ngoài ra sau khi kết thúc mỗi chương đều có các bài tập chọn lọc để luyện tập phần lý thuyết và hầu hết các bài tập đều có lời giải ở cuối giáo trình.

   194 p vlute 26/08/2014 211 4

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý nhập xuất

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý nhập xuất

  Mục tiêu Bài giảng Hệ điều hành Chương 5 Quản lý nhập xuất trình bày về mục tiêu của bộ phận quản lý nhập xuất. Tạo thành một lớp giao tiếp độc lập thiết bị, che giấu các chi tiết kỹ thuật của các thiết bị phần cứng.

   29 p vlute 26/08/2014 240 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Nội dung chính của bài giảng Hệ điều hành Chương 2 Quản lý tiến trình nhằm trả lời cho câu hỏi vì sao muốn xử lý đồng thời nhiều công việc trên máy tính? Việc chuyển trạng thái hệ thống tính toán phải dựa vào một sự kiện phát sinh trong hệ thống gọi là hiện tượng ngắt.

   85 p vlute 26/08/2014 245 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Trong nội dung của chương 3 Chương 3: Quản lý bộ nhớ nằm ở bài giảng Hệ điều hành nhằm trình bày câu trả lời câu hỏi vì sao phải tổ chức, quản lý bộ nhớ? CPU chỉ có thể trao đổi thông tin với bộ nhớ chính, các chương trình muốn được thực thi cần được nạp vào bộ nhớ chính, tạo lập tiến trình tương ứng để xử lý.

   79 p vlute 26/08/2014 359 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý file

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý file

  Bài giảng Hệ điều hành Chương 4 Quản lý file nêu các khái niệm cơ bản giới thiệu hệ thống tập tin, cung cấp cơ chế, lưu trữ, truy cập dữ liệu và chương trình trên đĩa. Tập hợp dữ liệu có quan hệ với nhau phục vụ cho một chương trình nào đó.

   43 p vlute 26/08/2014 156 1

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Mục đích của môn Hệ điều hành nhằm trang bị kiến thức về hệ điều hành, để khai thác hệ thống hiệu quả hơn. Trong chương 1 Tổng quan về hệ điều hành trình bày về khái niệm hệ điều hành, giới thiệu hệ điều hành. Hệ điều hành là một bộ phận quan trọng của hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính gồm 4 phần.

   52 p vlute 26/08/2014 367 2

 • Ebook An toàn thông tin - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook An toàn thông tin - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "An toàn thông tin" trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính. Nội dung ebook được giới thiệu trong 9 chương giới thiệu về: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ, thuật toán DES và mật mã khối, quản...

   193 p vlute 26/08/2014 280 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số