Bài giảng Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - ThS. Nguyễn Minh Trung

Bài giảng Kỹ năng và phương pháp dạy nghề do ThS. Nguyễn Minh Trung biên soạn cung cấp cho người học kiến thức về: Chuẩn bị dạy học, thực hiện dạy học, đánh giá người học, dạy học lý thuyết nghề, dạy học thực hành nghề, dạy học tích hợp. Đồng thời giúp nhận biết được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị dạy học, xác định được chiến lược và lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.