Giáo án tích hợp: Bài 3 - Kỹ thuật sử dụng bảng phấn

Giáo án tích hợp: Bài 3 - Kỹ thuật sử dụng bảng phấn được biên soạn nhằm giúp cho quá trình giảng dạy cũng như học tập đạt hiệu quả. Nội dung giáo án gồm: Mục tiêu của bài, đồ dùng và trang thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học (ổn định lớp, thực hiện bài học, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện). Ngoài những nội dung kể trên, giáo án trình bày các phiếu giao bài tập cho từng nhóm mời các bạn cùng tham khảo.